Ngành Quản Trị Tài Chính Kế Toán

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Tài Chính Kế Toán

Mục tiêu tuyển sinh ngành quản trị tài chính kế toán là đào tạo cử nhân quản trị tài chính kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:
- Có thể tiếp tục bồi dưỡng kiến thức ở bậc trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Tài chính kế toán.
- Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý kinh tế - tài chính các cấp tại các đơn vị và có thể trở thành người lãnh đạo cao nhất của đơn vị.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Tài Chính Kế Toán


- Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.
- Kiến thức về kế toán tài chính và kế toán quản trị, kế toán ngân hàng và kiến thức cơ bản của kiểm toán.
- Tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp.
- Chế độ pháp lý về quản lý tài chính Nhà nước, kế toán, thuế và quản lý thuế.
- Thanh toán nội thương và ngoại thương.
- Kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh.
- Tiếng Anh chuyên ngành, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC quốc tế.
- Tin học văn phòng.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản