Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp

Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân khoa học ngành Tiếng Pháp thuộc khối ngành Sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức:
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức tương đối sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá – văn học Pháp; Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ được học ở mức độ thành thạo, cho phép người học đạt được trình độ nghiệp vụ vững vàng
+ Có đầy đủ những kiến thức về lý luận dạy học Tiếng Pháp, về chương trình Tiếng Pháp và thực tiễn dạy học Tiếng Pháp
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp để giải quyết những vấn đề đắt ra trong quá trình giảng dạy Tiếng Pháp
+ Có năng lực giảng dạy Tiếng Pháp, thực hiện tốt các công việc của một giáo viên, có khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần phát triển của giáo dục

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp


- Học kỳ 1 bao gồm 9 môn 22 tín chỉ (Đọc cơ sở 1 Tiếng Pháp, Viết cơ sở 1 Tiếng Pháp, Ngữ pháp Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 10 môn 22 tín chỉ (Nói cơ sở 2 Tiếng Pháp, Đọc cơ sở 2 Tiếng Pháp, Viết cơ sở 2 Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 16 tín chỉ (Nghe cơ sở 3 Tiếng Pháp, Nói cơ sở 3 Tiếng Pháp, Đọc cơ sở 3 Tiếng Pháp, Viết cơ sở 3 Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 10 môn 17 tín chỉ (Nghe nâng cao 1 Tiếng Pháp, Nói nâng cao 1 Tiếng Pháp, Đọc nâng cao 1 Tiếng Pháp, Viết nâng cao 1 Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 10 môn 17 tín chỉ (Nghe nâng cao 2 Tiếng Pháp, Nói nâng cao 2 Tiếng Pháp, Đọc nâng cao 2 Tiếng Pháp, Viết nâng cao 2 Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 7 môn 16 tín chỉ (Từ vựng, ngữ nghĩa Tiếng Pháp, Lý luận dạy học Tiếng Pháp, Dẫn luận ngôn ngữ Tiếng Pháp,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 4 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Dịch Tiếng Pháp, Ngôn ngữ học đối chiếu Tiếng Pháp, PPDH bộ môn Tiếng Pháp +TH PPDH, Văn học Pháp)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 13 tín chỉ (Thực tập sư phạm ngành SP Tiếng Pháp, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành SP Tiếng Pháp)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản