Ngành Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp - LTCĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 - CTC1

Trung Văn , Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng

Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp xây dựng hoặc Trung cấp chuyên nghiệp cùng khối ngành đã học bổ sung kiến thức tương đương.

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng


- Khối kiến thức Giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin (phần 1)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin (phần 2)
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Cơ học công trình 1
+ Cơ học công trình 2
+ Địa chất công trình
+ Cơ học đất
+ Thiết bị công trình

- Kiến thức ngành
+ Kết cấu công trình
+ Đồ án Bê tông cốt thép
+ Nền móng
+ Thi công công trình
+ Đồ án Kỹ thuật thi công
+ Đồ án Tổ chức thi công
+ Tin ứng dụng Project
+ Anh văn chuyên ngành
+ Kinh tế xây dựng

- Thực tập

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 - CTC1
Trung Văn , Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1
Điện thoại: (04)62652629
Website: http://ctc1.edu.vn - Email: ctc1@ctc1.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 được thành lập theo quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1- Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947). Trong suốt 55 năm qua, Trường luôn nhận được sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Bộ Xây dựng, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các Ban ngành cũng như doanh nghiệp… Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường đã chủ động, sáng tạo, đi đầu vượt khó, vững bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH của Đảng và Nhà nước.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản