Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 - CTC1

Trung Văn , Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn hợp lý về Kinh tế, Quản lý, Tài chính và Ngân hàng để đáp ứng được các yêu cầu về nhân lực cho xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Khối kiến thức Giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (phần1)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (phần2)
+ Tư tưởng HCM
+ Đường lối Đảng Cộng sản VN

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Quản trị học
+ Marketing căn bản
+ Nguyên lý thống kê
+ Pháp luật kinh tế
+ Tài chính học
+ Bảo hiểm
+ Nguyên lý kế toán

- Kiến thức ngành
+ Tài chính doanh nghiệp I
+ Tài chính doanh nghiệp II
+ Tài chính quốc tế
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Tài trợ dự án
+ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại I
+ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại II
+ Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương
+ Một số môn học khác

- Thực tập, tốt nghiệp và khóa luận

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 - CTC1
Trung Văn , Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1
Điện thoại: (04)62652629
Website: http://ctc1.edu.vn - Email: ctc1@ctc1.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 được thành lập theo quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1- Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947). Trong suốt 55 năm qua, Trường luôn nhận được sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Bộ Xây dựng, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các Ban ngành cũng như doanh nghiệp… Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường đã chủ động, sáng tạo, đi đầu vượt khó, vững bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH của Đảng và Nhà nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản