Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản

Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế - IEDI

Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Với mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan, đông thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Đối Tượng Tham Gia

Ban giám đốc, cán bộ Kế toán, cán bộ Quản lý Dự án, cán bộ Quản lý xây lắp, cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, học sinh, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Thời Lượng

Thời lượng theo quy định của lớp học nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu


- Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
+ Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ
+ Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
+ Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
+ Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu
+ Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu
- Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu
+ Phương thức đấu thầu
- Chuyên đề 3: Hợp đồng
+ Nguyên tắc xây dựng hợp đồng
+ Các hình thức hợp đồng
+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng
+ Bảo hành
+ Thành phần và nội dung hợp đồng
+ Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
+ Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
- Chuyên đề 4: Kế hoạch đấu thầu
+ Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu
+ Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
+ Nội dung kế hoạch đấu thầu
+ Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
+ Phạm vi áp dụng
+ Quy trình sơ tuyển nhà thầu
- Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
+ Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
+ Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
- Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
+ Chỉ định thầu
+ Mua sắm trực tiếp
+ Chào hàng cạnh tranh
+ Tự thực hiện
+ Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
+ Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
- Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế - IEDI
Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Điện thoại: (04)66802565
Website: http://www.vienquocte.vn - Email: huonght@vienquocte.vn
Viện phát triển kinh tế quốc tế (tên viết tắt tiếng anh IEDI) thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105037141 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 13/12/2010, đăng ký chi nhánh số 0105037141 – 003 ngày 25/10/2012. Viện phát triển kinh tế quốc tế được sáng lập trên cơ sở quy tụ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, kinh tế xã hội. Bên cạnh là các dịch vụ tư vấn và công tác đào tạo về nghiệp vụ: Đấu thầu, đầu tư, thẩm định dự án, quản lý dự án, giám đốc dự án, kỹ sư định giá, giám sát thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng, lập dự toán và đo bóc khối lượng, an toàn lao động, bất động sản… Đào tạo nghề và tuyển sinh đầu vào Trung cấp, LT CĐ,ĐH, Cao học… Các lĩnh vực hoạt động chính: Đào tạo ngắn hạn theo các chuyên đề; đào tạo kỹ năng; đào tạo dài hạn; đào tạo nghề; tư vấn hồ sơ; hợp tác, đào tạo...
Đồng bộ tài khoản