Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Viện Doanh Nhân VT NASA - nasatrain

Số 2, Ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính

Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu, cùng “bơi” trong một đại dương đầy thách thức, biến động và bất ổn của khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, vốn kiến thức này, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, NASATRAIN đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Phân tích Báo cáo Tài chính”. Chương trình đặc thù này sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số… Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:
- Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính.
- Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích.
- Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

- Các nhà quản lý tài chính - kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp....
- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”...

Thời Lượng

08 buổi

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính


- Phần I: Quản trị tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp
+ Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)
+ Đầu tư (Investment)
+ Nợ và rủi ro tài chính
+ Nguồn vốn huy động
- Phần II: Phân tích báo cáo tài chính
+ Phân tích kết cấu
+ Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích
+ Phân tích khả năng sinh lời
+ Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng
+ Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp
+ Kết hợp phân tích các tỷ số khác
+ Rủi ro tài chính
+ Tỷ số nợ
+ Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động
+ Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức
+ Tỷ số thị trường chứng khoán
+ Những hạn chế của phân tích tỷ số
+ Thi kiểm tra tốt nghiệp cuối khóa

Viện Doanh Nhân VT NASA - nasatrain
Số 2, Ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (04) 62818500
Website: http://nasatrain.vn - Email: info@nasatrain.vn
Viện Doanh nhân VT NASA tiền thân được thành lập năm 2008 đến năm 2012 Viện đã tái cơ cấu lại tổ chức hoạt động cũng như bộ máy quản lý, tách ra độc lập. Nasatrain được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-VTNASA ngày 15 tháng 05 năm 2012 của HĐQT Công ty cổ phần VT NASA. Sứ mệnh: Xây dựng một giải pháp giáo dục đào tạo thực tiễn, chuyên nghiệp chất lượng mạnh mẽ của nền kinh tế hiện đại. Trở thành Viện nghiên cứu đào tạo kinh doanh, cung ứng và chuyển giao công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu tại việt nam. Học viên kỳ vọng là“ mái nhà” để các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh trên thị trường hội nhập, là nơi để các doanh nghiệp kết nối hợp tác, tạo lên sức mạnh, cùng nhau phát triển.
Đồng bộ tài khoản