Quản Lý Hiệu Quả Kho Hàng Và Hàng Tồn Kho

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Kho Hàng

GlobalTNA Việt Nam tự hào mang đến khóa đào tạo “Quản Lý Hiệu Quả Kho Hàng Và Hàng Tồn Kho" với sự kết hợp của các phiên bản tương tác cao bao gồm thảo luận nhóm và đóng vai trong một môi trường mô phỏng như là bài tập thực hành và các tình huống thưc tế tại nơi làm việc để học viên áp dụng nhanh chóng vào công việc thực tiễn.

Số lượng học viên ít chỉ từ 15-20 học viên mỗi khóa học nhằm đảo bảo chất lượng giảng dạy cũng như tạo môi trường học tập gần gũi giữa học viên và giảng viên

Đối Tượng Tham Gia

 • Các quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng, Giám đốc điều hành các bộ phận Logistics.
 • Bộ phận mua hàng, quản trị kho hàng, quản lý hệ thống kênh phân phối.
 • Quản lý sản xuất, quản lý Thương mại.
 • Các cá nhân có định hướng làm việc trong nghề làm việc Quản trị kho hàng và tồn trữ.

Thời Lượng

Ngày 23-24 tháng 4 năm 2016
Thời lượng : 2 ngày (9:00am – 5:00pm)

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Kho Hàng


Chức năng của kho hàng:

 • Sự mất cân bằng của chuỗi cung ứng
 • Giá trị tăng thêm của tồn kho
 • Chức năng của người quản lý/ giám sát kho
 • Nền tảng cơ bản của kho bãi
 • Các loại kho bãi
 • Kỹ năng quản lý kho lưu trữ thực tế
 • Kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch và kiểm kê

Thước đo và tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất kho hàng:

 • Tiêu chuẩn quá trình hoạt động của kho
 • Đo lường năng suất kho hàng
 • Thực tiễn kho hàng và hiệu suất

Ứng dụng công nghệ trong quản lý kho hàng: 

 • Không cần giấy tờ và hệ thống kho hàng không dây
 • Công nghệ nhận dạng tự động
 • Triển khai chọn lọc và thực hiện phương pháp WMS

Kiểm soát hàng tồn trữ: 

 • Phương pháp đặt kế hoạch kiểm kê
 • Chiến lược giảm hàng tồn trữ
 • Phương pháp kiểm soát hàng tồn trữ
 • Làm thế nào để tối ưu hóa hàng tồn trữ của bạn
 • Tác động của quyết định mức tồn trữ đến lợi nhuận của tổ chức

Quản lý hàng tồn trữ:

 • Phân loại các dạng hàng tồn trữ
 • Lập kế hoạch lưu trữ hàng
 • Phương pháp tiếp cận để quản lý hàng tồn trữ
 • Hoạch định những yêu cầu cần thiết(MRP)
 • Hoạch định nguồn lực phân phối (DRP)
 • Phương pháp EOQ
 • JIT và EOQ phương pháp tiếp cận để tồn trữ hàng

Ưu Đãi Chung

Ưu đãi : Cá nhân khi đăng kí và chuyển phí trước ngày 24 tháng 3 năm 2016 : 10%
Ưu đãi : Nhóm 3 người trở lên đăng kí và chuyển phí trước ngày 24 tháng 3 năm 2016 : 15%
Học phí bao gồm tài liệu, Giấy chứng nhận, Ăn trưa buffet và Tea Break


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản