Quản Lý Kho Bãi

Trường Doanh Nhân Viễn Đông - ebc

Tòa nhà Khang gia, 285/44 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Kho

Khóa học Quản lý kho nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để vận hành, kiểm soát và quản lý toàn bộ dây chuyền trong kho bãi cũng như trong khu vực của xưởng sản xuất. Vào cuối khóa học học viên có thể:
- Nhận thức rõ vị trí và vai trò của kho bãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xác định vị trí, nhận diện và sắp xếp hàng hóa trong kho bãi phù hợp với điều kiện cụ thể trong từng kho bãi.
- Nhận diện được phương thức lưu trữ hàng hóa trong kho, tổ chức quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, kho bãi hoặc muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị kho hàng

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Kho


- Phần 1. Tổng quan về vai trò, vị trí của kho trong hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Các loại kho bãi.
+ Các yêu cầu của việc quản lý kho.
+ Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý kho.
+ Các vấn đề cần lưu ý đến kho bãi.

- Phần 2. Nghiệp vụ bố trí, sắp xếp kho
+ Nghiệp vụ thiết kế, định vị, bố trí kho bãi. Nguyên tắc bố trí kho, các phương tiện tồn trữ, nguyên tắc thiết kế kệ, cách vận dụng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm diện tích, dung tích kho)
+ Nghiệp vụ sắp xếp hàng hoá trong kho bãi. Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa cho phù hợp)

- Phần 3. Các nghiệp vụ quản lý kho
+ Tổ chức nghiệp vụ xuất, nhập hàng hoá trong kho.
+ Nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho.
+ Thiết lập hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho.

- Phần 4. Một số kiến thức hổ trợ công tác quản lý kho
+ Ứng dụng mã số, mã vạch trong việc quản lý và sắp xếp hàng hoá trong kho.
+ Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi (cho người lao động và cho hàng hoá).

Ưu Đãi Chung

Tặng quy trình quản lý kho và phiếu quà tặng

Trường Doanh Nhân Viễn Đông - ebc
Tòa nhà Khang gia, 285/44 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Ms Ngọc Quý - Trưởng phòng Đào tạo
Điện thoại: (08) 6682 5537 - 6682 5538
Website: http://www.ebc.edu.vn - Email: daotao@ebc.edu.vn
Sáng lập ra EBC, với mong muốn đem đến quý khách hàng những giải pháp mang tính sáng tạo và khác biệt trong hoạt động Tư vấn và Đào tạo Nhân lực. Đội ngũ EBC nhanh chóng trở thành một đơn vị hàng đầu trong ngành Tư vấn & Đào tạo Nhân lực. Bí quyết thành công của chúng tôi thật đơn giản... Sử dụng năng lực mạnh mẽ của đội ngũ để hỗ trợ cho hoạt động doanh nghiệp!
Sự thành công của khách hàng cũng chính là thành công của chúng tôi. Với khẩu hiệu “Khơi dậy thành công!” Mỗi bước đi thành công của quý khách chính là niềm tự hào của chúng tôi. Được hân hạnh hợp tác và phục vụ đó chính là mục tiêu và tiêu chí trong mọi hoạt động và dịch vụ của EBC.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản