Quản trị Hệ thống MCSA 2016

Công ty Cổ phần ITfocus

Tầng 5, Tòa nhà số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học MCSA2016

 Chương trình đào tạo Quản trị hệ thống mạng MCSA 2016 cung cấp kiến thức tổng thể về thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng trên nền Windows Server, đi từ các dịch vụ hạ tầng mạng (DNS, DHCP, VPN, RADIUS, NAP đến các dịch vụ quản lý tập trung Active Directory Services cho tới các dịch vụ hỗ trợ bảo mật nâng cao CA, RMS, DAC, WSUS. Kết thúc khóa học này, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng để vận hành, quản trị tốt hệ thống mạng máy chủ trong doanh nghiệp, ngoài ra còn có đủ khả năng, kiến thức để tham gia kỳ thi sát hạch trình độ quản trị mạng quốc tế tại trung tâm thi ủy quyền Pearson VUE. Nếu đỗ được kỳ thi này bạn sẽ nhận được chứng chỉ Microsoft là Microsoft Certified Solution Associate (MCSA), chứng minh được khả năng chuyên môn về quản trị mạng, có giá trị nghề nghiệp được công nhận trên toàn thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ và chuyên viên quản lý hệ thống CNTT của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thêm kiến thức và công nghệ mới trên Windows Server 2016.

Thời Lượng

60 giờ bootcamp, trong đó có 56 giờ học lý thuyết, thực hành và 04 giờ ôn tập thi chứng chỉ MCSA

Nội Dung Khóa Học MCSA2016


Nội dung chi tiết
Phần I: Quản trị Windows Server 2016
1. Cài đặt Active Directory Domain Services
Giới thiệu AD DS
Giới thiệu Domain Controllers
Cài đặt Domain Controller
Cài đặt nhiều Domain Controller trong cùng một hệ thống Domain
Cấu hình nhiều Global Catalog chạy song song
Cấu hình nhiều DNS Server chạy song song
Quản lý Operation Master Roles (FSMO)
2. Quản lý các đối tượng trong Active Directory Domain Services
Quản lý User Accounts
Quản lý Groups
Quản lý Computer Accounts
Cấu hình Password Policy và User Account Lockout
Xây dựng cấu trúc OU & Ủy quyền quản lý hệ thống
3. Triển khai và quản lý Group Policy
Giới thiệu Group Policy
Cấu hình các Policy thông dụng
Cấu hình Folder Redirection
Triển khai cài đặt và quản lý phần mềm bằng Group Policy
Cấu hình Auditing
4. Triển khai và quản lý File Server
Xây dựng cấu trúc quản lý file & phân quyền truy cập dữ liệu
Giới thiệu File Server Resource Manager (FSRM)
Cấu hình Quotas và File Screens
Triển khai Distributed File System (DFS)
5. Triển khai Dynamic Access Control (DAC)
Giới thiệu DAC
Cấu hình DAC
Cấu hình chức năng Access Denied Assistance
Phần II: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng
1. Triển khai Domain Name System (DNS)
Cài đặt DNS Server
Cấu hình DNS Zones
Tạo các DNS Records thông dụng
Cấu hình DNS Round Robin
Các cơ chế phân giải tên trong DNS: Root hint, Forwarder, Conditional Forwarder
Quản lý DNS Dynamic Update
Cấu hình DNS Zone Transfers
Triển khai Load Balancing và Failover cho hệ thống DNS
2. Triển khai Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Cài đặt DHCP Server Role
Cấu hình DHCP Scopes
Cấu hình DHCP Options
Cấu hình DHCP Reservation
Authorize DHCP Server
Triển khai DHCP Relay Agent
Cấu hình DHCP Failover Clustering
3. Triển khai giải pháp Remote Access
Giới thiệu Remote Access
Triển khai giải pháp VPN Client-to-Siteway
Triển khai giải pháp VPN Site-to-Site
Triển khai VPN SSTP
4. Triển khai Network Policy Server (RADIUS)
Cài đặt và cấu hình Network Policy Server
Cấu hình RADIUS Clients & Servers
5. Triển khai Network Access Protection (NAP)
Giới thiệu Network Access Protection
Cấu hình Network Access Protection
6. Windows Server Update Service (WSUS)
Giới thiệu WSUS
Cài đặt và cấu hình WSUS
Triển khai các bản cập nhật bằng WSUS
7. Triển khai giải pháp Network Load Balancing (NLB)
Giới thiệu NLB
Cấu hình NLB Cluster
Cấu hình các Node trong NLB Cluster
8. Triển khai giải pháp Failover Clustering
Giới thiệu Failover Clustering
Tạo và cấu hình Failover Cluster
Cấu hình High Availability (HA) cho các ứng dụng & dịch vụ
Phần III: Xây dựng và quản trị Active Directory
1. Xây dựng cấu trúc luận lý cho Active Directory Domain Services
Giới thiệu cấu trúc AD DS
Xây dựng mô hình nhiều Domains, Trees, Forests
Cấu hình AD DS Trusts Relationship
2. Xây dựng cấu trúc vật lý cho Active Directory Domain Services
Xây dựng mô hình AD có nhiều Site
Quản lý cơ chế đồng bộ AD Database
Cài đặt Read Only Domain Controller & Read Only DNS Server
3. Active Directory Certificate Services (AD CS)
Giới thiệu các phương pháp mã hóa dữ liệu
Ứng dụng phương pháp mã hóa Public Key Infrastructure (PKI)
Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
Cài đặt Certification Authority (CA)
Tạo và quản lý Certificate Templates
Cách thức mã hóa Email và tài liệu bằng Certificate
Backup và restore Certificate
Cấu hình Key Recovery Agent
4. Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
Giới thiệu AD RMS
Cài đặt AD RMS
Bảo vệ tài liệu & email bằng AD RMS

Công ty Cổ phần ITfocus
Tầng 5, Tòa nhà số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đỗ Đức Thái
Điện thoại: 0435565678
Website: www.itfocus.edu.vn - Email: thaidd@itfocus.edu.vn

 ITfocus cung cấp dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự có khả năng ứng dụng vận hành, khai thác những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ vào thực tế trong công việc sản xuất kinh doanh và quản lý, nhằm tăng năng suất hiệu quả kinh doanh và tạo lợi thế để doanh nghiệp cạnh tranh phát triển thành công trên con đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu.


ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản