Quản Trị Kho Hàng

,

Giới Thiệu Khóa Học WH

Kho là một bộ phận lưu giữ tài sản lớn của Công ty, việc quản trị kho hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp mang lại hiệu quả lớn và giảm chi phí cho Doanh nghiệp. Sản phẩm được lấy ra từ đâu, lấy bao nhiêu, kho hàng so với trung tâm phân phối như thế nào, vận chuyển hàng hóa ra sao…


Tất cả không thể diễn ra một cách tự phát mà cần có những kỹ năng, sự phân tích và thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Đó cũng là điểm nổi bât để cạnh tranh trên thương trường nếu dịch vụ kho của bạn chuyên nghiệp. Muốn như vậy người quản trị kho, đội ngũ nhân viên kho phải được trang bị một số kỹ năng, phương pháp cần thiết để nâng cao năng lực quản trị điều hành kho.


Chính vì lẽ đó, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics tổ chức chương trình: “QUẢN TRỊ KHO HÀNG” để cung cấp cho Học viên một số công cụ, nguyên tắc cơ bản giúp việc quản trị kho vừa đảm bảo kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, vừa an toàn, sắp xếp khoa học, chuyên nghiệp hơn.

Mục tiêu đào tạo:
Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Hiểu được vị trí, vai trò, trách nhiệm của bộ phận kho vận trong chuỗi cung ứng
 • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
 • Tính toán năng suất hoạt động của kho, cách bố trí nhân lực trong kho
 • Hiểu rõ cách viết các quy trình quản lý kho và ứng dụng vào công tác quản lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho
 • Nhận biết được các trang thiết bị cần thiết trong kho và ứng dụng của các trang thiết bị này
 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong kho.

Đối Tượng Tham Gia

 • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản trị kho, bãi tại Doanh nghiệp thương mại và sản xuất.
 • Thủ kho, nhân viên nghiệp vụ, quản trị điều hành kho bãi.
 • Những cán bộ quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho hàng: phụ trách vật tư, kế toán kho, giao nhận hàng hóa từ kho.
 • Những cán bộ

Thời Lượng

4 buổi (2 ngày) (Thứ 7: 09h – 12h, chiều: 14h – 17h)

Nội Dung Khóa Học WH


Phần 1: Những kiến thức cơ bản về kho hàng

 • Mô hình tổ chức kho – quản lý kho trong doanh nghiệp (công ty).
 • Vị trí, vai trò, trách nhiệm của bộ phận kho vận trong chuỗi cung ứng
 • Mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác.
 • Các yêu cầu chính của một kho hàng đối với công ty.
 • Các kỹ năng cần thiết của một Thủ kho chuyên nghiệp.

Phần 2: Các nguyên tắc tổ chức, quản lý kho hàng

 • Mục tiêu tổ chức quản lý kho bãi, các giá trị gia tăng trong quản trị kho bãi.
 • Một số nguyên tắc bố trí kho bãi:
 • Yêu cầu quản lý nghiệp vụ.
 • Các nguyên tắc tổ chức nghiệp vụ.
 • Nguyên tắc vàng 5S.
 • Các yếu tố cấn thiết để thiết kế kho bãi, sắp xếp kho bãi.
 • Tính toán năng lực của nhà kho chứa hàng.
 • Một số sơ đồ sắp xếp trong kho hàng và phân luồng hàng xuất nhập kho.

Phần 3: Các quy trình chính trong kho hàng

 • Quy trình nhập hàng hóa.
 • Quy trình bảo quản hàng hóa.
 • Quy trình xuất hàng hóa.
 • Quy trình kiểm kho
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho hàng

Phần 4: Các trang thiết bị trong kho hàng

 • Thiết bị nâng hạ
 • Thiết bị chứa hàng
 • Thiết bị vận chuyển

Phần 5: Một số vấn đề an toàn và PCCC trong kho hàng

 • Một số biện pháp ATLĐ trong kho hàng.
 • Nhận dạng các rủi ro trong kho hàng hóa.
 • Một số biện pháp PCCC trong kho hàng.

Ưu Đãi Chung

Đăng ký nhóm 2 người trở lên giảm 10% học phí


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản