Quản Trị Mua Hàng

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mua Hàng

Mua hàng là một trong những hoạt động quan trọng của mọi doanh nghiệp, ở tất cả các loại hình kinh doanh và bất kỳ quy mô nào. Quản lý tốt công việc mua hàng thực sự giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiếu chi phí nhằm tăng tối đa lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Khóa đào tạo này được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng mua hàng cũng như quản lý mua hàng chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới, có năng lực phát triển và quản lý nguồn cung không chỉ trong từng quốc gia mà còn trên phạm vi các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kết thúc khóa học, học viên có thể tổ chức thực hiện hoạt động mua hàng ở các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn một cách chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong tổ chức cũng như các đối tác trong chuỗi cung ứng thực hiện công việc với chi phí ngày càng thấp hơn, hiệu quả hơn.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Biết cách tổ chức bộ phận thu mua với cấu trúc và quy trình thích hợp với hoạt động doanh nghiệp;
 • Phối hợp với các quản lý và điều hành bộ phận khác để xác định nhu cầu hiện tại và dự báo đối với hàng hóa, nguyên vật liệu và phát triển kế hoạch, dự toán chi phí, sắp xếp lịch trình cho việc mua hàng.
 • Xây dựng và thực hiện chính sách mua hàng, hướng dẫn quản lý hợp đồng, quy trình và thủ tục;
 • Đánh giá, lựa chọ nhà cung cấp, đàm phán về hợp đồng và phát triển các nhà cung cấp chiến lược;
 • Tổ chức xem xét, đánh giá và xây dựng những chi tiết yêu cầu kĩ thuật cho đấu thầu;
 • Lựa chọn và quản lý mối quan hệ đang diễn ra với các nhà cung cấp lớn, các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ;
 • Chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên mua hàng để đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả đáp ứng tiến độ công việc và mục tiêu đề ra;
 • Quản lý thông tin và hệ thống mua hàng, phân tích thị trường và hệ thống cung cấp để đánh giá dự trữ vật liệu hiện có và trong tương lai;
 • Phân tích, đánh giá các xu hướng giá cả bên ngoài và sản phẩm mới để xác định các cơ hội giảm chi phí mua hàng tổng thể;
 • Kiểm soát ngân sách của bộ phận mua hàng;
 • Tối ưu hóa đàm phán, áp dụng các điều khoản thanh toán thích hợp;
 • Liên tục cập nhật các vấn đề thị trường nhập khẩu, pháp luật, thương mại quốc tế, nâng cao nhận thức và năng lực quản trị.

Đối Tượng Tham Gia

 • Khóa học được thiết kế riêng dành cho các giám đốc và các quản lý mua hàng, cấp giám sát và quản lý cấp trung của tổ chức: đa quốc gia, sản xuất, trung tâm phân phối, bán lẻ.
 • Các công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ công cộng, hoạt động nhà hàng, khách sạn và bệnh viện.

Thời Lượng

Thời lượng: 42h (học trong 7 ngày), thời gian: chủ nhật (sáng: 09h - 12h, chiều: 14h - 17h)

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mua Hàng


1. Cấu trúc của bộ phận mua hàng:

 • Khái niệm chuỗi cung ứng
 • Vai trò của mua hàng trong chuỗi cung ứng
 • Các cấu trúc tổ chức của bộ phận mua hàng

2. Quy trình và chính sách mua hàng:

 • Quản lý quy trình mua hàng có hiệu quả
 • Cải thiện quy trình mua hàng
 • Các chính sách mua hàng và cung ứng
 • Phát triển và quản lý nguồn cung ứng
 • Phát triển các mục tiêu liên kết với các bên liên quan

3. Nguồn hàng chiến lược:

 • Quản trị nguồn hàng và phát triển sản phẩm;
 • Đánh giá và lựa chọn Nhà cung cấp;
 • Quản lý chất lượng Nhà cung cấp;
 • Các kỹ thuật và công cụ mua hàng;
 • Kỹ năng Thương lượng; đàm phán
 • Quản lý Chi phí;
 • Quản lý Hợp đồng.

4. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế:

 • Lập chỉ tiêu hoạt động Mua hàng (KPA/KPI)
 • Chỉ tiêu đánh giá Nhà cung cấp (KPA/KPI)
 • Tổ chức đấu giá cạnh tranh
 • Quản lý chi phí (tiết kiệm ngân sách).

Ưu Đãi Chung

Liên hệ: Ms. Huyền Trang (0938 886 941)
Email: trang.ho@logisticshub.vn


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản