Tài Chính – Ngân Hàng - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Ngành Tài Chính – Ngân Hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu và đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế mở - nền kinh tế tri thức. Với những kiến thức được trang bị, sinh viên có thể giải quyết những vấn đề phát sinh thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động của hệ thống Tài Chính – Ngân Hàng và các hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính trung gian. Với mục tiêu cụ thể:
- Yêu cầu về chất lượng đối với sinh viên tốt nghiệp:
+ Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm
+ Có ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật
- Yêu cầu về chuyên môn:
+ Có trình độ khoa học cơ bản về ngành quản trị đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ở các bậc học tiếp theo sau Đại học
+ Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ, có thể tổ chức quản lý ở các cơ sở sản xuất và dịch vụ vừa và nhỏ
+ Có khả năng liên kết cạnh tranh
+ Có khả năng tham gia trong các tổ chức xây dựng và quản lý các dự án kinh tế
+ Sử dụng thông thạo tiếng Anh và tin học phục vụ cho công tác chuyên môn
- Những công việc cụ thể mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:
+ Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài Chính – Ngân Hàng có thể làm công tác quản lý tài chính ở các công ty trong và ngoài nước như: Ngân hàng, Quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, công ty đa quốc gia, cũng như các cơ quan quản lý kinh tế thuộc khu vực Nhà nước ở các địa phương và các Công ty cổ phần, công ty TNHH,...
- Các vị trí có thể làm việc như: Trợ lý giám đốc, chuyên viên Ngân hàng, nhân viên ở các Ngân hàng trong và ngoài nước,…

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 116 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính – Ngân Hàng


- Môn học theo chương trình: 35 môn 94 tín chỉ (Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tiền tệ - ngân hàng, Kế toán ngân hàng,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 22 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 2 TC (Kỹ năng giao tiếp)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Kinh tế quốc tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 8 TC (Quản trị hành chính văn phòng, Marketing ngân hàng, Thuế,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 6 TC (Đạo đức kinh doanh ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng trung ương, Thẩm định tín dụng)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản