Tập Huấn Văn Bản Mới Trong Lĩnh Vực ĐTXD

Viện Khoa Học Kinh Tế Xây Dựng - ICES

Số 26 Ngõ 16 Phố Hoàng Cầu , Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tập Huấn Văn Bản Mới Trong Lĩnh Vực ĐTXD

Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện khoa học kinh tế xây dựng cùng tổ chức tập huấn các văn bản mới theo thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu & lựa chọn nhà thầu XD theo Luật Xây dựng (và các thông tư hướng dẫn..).Thông qua buổi tập huấn giúp cán cán bộ bổ sung thêm thêm các nội dung văn bản mới trong lĩnh vực xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các Sở; Ngành; UBND Thành Phố; Thị xã, quận, huyện, Phòng hạ tầng kinh tế, Phòng quản lí đô thị, Phòng tài chính kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, UBND xã, phưỡng, thị trấn, các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổ chức tư vấn xây dựng, các Doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Tập Huấn Văn Bản Mới Trong Lĩnh Vực ĐTXD


- Đón đại biểu và học viên tham dự
- Nội dung của nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của BXD hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Nội dung nghị đinh số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đầu tư và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. Và các thông tư hướng dẫn đi kèm.
- Bế giảng

Ưu Đãi Chung

Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ bởi Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng có uy tín trong cả nước.
Ưu tiên giảm 10% học phí cho học viên là sinh viên

Viện Khoa Học Kinh Tế Xây Dựng - ICES
Số 26 Ngõ 16 Phố Hoàng Cầu , Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Khoa Học Kinh Tế Xây Dựng
Điện thoại: (844)35142467
Website: http://www.ices.vn - Email: ices@ices.vn
Viện Khoa học kinh tế xây dựng (gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ về lĩnh vực kinh tế xây dựng trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam), hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 09/6/2000; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; Quy định số 1350/LHH ngày 21/11/2005 của Liên hiệp hội Việt Nam. Viên nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về xây dựng; Xác định hệ thống tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, quản lý, đầu tư, quy hoạch, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nhà ở; Trình tự và thủ tục giải quyết vướng mắc trong xây dựng; Quản lý dự án; Đề xuất các mô hình tổ chức và hoạt động, quản trị kinh doanh xây dựng; tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức và các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, thực trạng phát triển thị trường xây dựng. Với chức năng cuả viện là: Tập hợp trí thức, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, xây dựng và kiến trúc nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư; xác định các tiêu chí, định mức kinh tế, kỹ thuật, đào tạo thực hiện dịch vụ khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực trên. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp phần phát triển khoa học kinh tế xây dựng Việt Nam. Viện khoa học kinh tế xây dựng là cơ sở đào tạo có uy tín trên các lĩnh vực đấu thầu, định giá xây dựng, quản lý dự án,… Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật văn bản, Viện đã phối hợp cùng Văn phòng III - Bộ Kế hoạch đầu tư quyết định mở các lớp nghiệp vụ giúp các cá nhân tổ chức nắm vững kỹ năng nghiệp vụ trong đầu tư xây dựng công trình.
Đồng bộ tài khoản