Thạc Sĩ Ngành Hóa Lý thuyết và Hóa Lý

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Hóa Lý thuyết và Hóa Lý

Xuất phát từ nhu cầu xã hội hiện nay là cung cấp cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho các trường và các viện nghiên cứu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực hóa học hiện nay, ngành hóa học không chỉ phát triển theo các hướng riêng biệt, mà đã kết hợp các ngành thành những hướng liên ngành khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Chương trình đào tạo này nhằm đào tạo những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học ngành hóa học trở thành các cán bộ có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Các sinh viên được nâng cao thêm một bước về kiến thức chuyên môn cơ bản nhất định thuộc lĩnh vực Hóa lý thuyết và Hóa lý. Sau khi học xong các học phần chương trình Cao học chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý với trình độ Thạc sỹ này, các học viên Cao học có đủ khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và giảng dạy hóa học về chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý tại các trường Đại học, các Viện và các nhà máy sản suất công nghiệp hóa chất hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Những sinh viên tốt nghiệp đại học ngành hóa học đang công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan nhà nước, các Viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất công nghiệp của nhà nước hay doanh nghiệp và các trường Trung học Phổ thông.

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Hóa Lý thuyết và Hóa Lý


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
- Kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Các học phần bắt buộc
+ Các học phần tự chọn
- Luận văn thạc sĩ

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản