Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Khóa Học Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

Giới Thiệu Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

Phòng học, giảng đường được nâng cấp và trang bị khá hoàn chỉnh, giáo trình, tài liệu được tăng cường, thiết bị thực hành thí nghiệm, phòng máy vi tính và các phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập được trang bị khá đầy đủ, đồng bộ, hiện tại, đáp ứng yêu cầu hiện tại của trường.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246, Fax: (063)3823380
Website: http://www.dlu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản