Thạc Sĩ Ngành Sinh Học Thực Nghiệm

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sinh Học Thực Nghiệm

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực sinh học thực nghiệm trong các trường Đại học, Cao đẳng, có thể làm việc tốt trong các viện nghiên cứu. Có khả năng hoạch định, đề xuất, đánh giá các đề án chuyên môn. Đồng thời có khả năng ứng dụng các kiến thức trong lĩnh vực này trong việc định hướng cũng như thực hiện được các dự án liên quan đến Sinh Nông nghiệp một cách hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng với ngành Sinh học thực nghiệm như: Cử nhân Công nghệ Sinh học, Kỹ sư Công nghệ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Sư phạm Sinh, Sinh hoá.
- Tất cả sinh viên tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo (công lập, bán công, dân lập) và hệ đào tạo (chính qui, tại chức) sẽ được dự thi tuyển đào tạo Thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp nếu có ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành Sinh học thực nghiệm.
- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong đúng chuyên môn hoặc gần với lĩnh vực Sinh học thực nghiệm kể từ khi tốt nghiệp Đại học và phải được bổ túc kiến thức về Sinh lý thực vật (45 tiết), Sinh hóa (45 tiết), và Vi sinh đại cương (45 tiết), được tổ chức trong thời gian ôn tập tuyển sinh đầu vào.

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sinh Học Thực Nghiệm


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
- Kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Các học phần bắt buộc
+ Các học phần tự chọn
- Luận văn thạc sĩ

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản