Hệ ĐH Ngành Tin Học

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ ĐH Ngành Tin Học

Đào tạo cử nhân Tin học có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn tốt. Qua đó trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, về khoa học tư nhiên, cũng như các kiến thức chuyên sâu về Tin học nhằm đào tạo họ thành những nhà chuyên môn về Tin học, có khả năng ứng dụng Tin học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế xã hội, quốc phòng. Rèn luyện cho sinh viên có khả năng giải quyết trọn vẹn trên máy tính các bài Toán thực tế, từ xây dựng mô hình đến thiết kế thuật giải và lập trình cụ thể, có năng lực tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một chuyên viên trong lĩnh vực Tin học.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ ĐH Ngành Tin Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ bắt buộc
+ Toán - Tin, Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức chuyên sâu và bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản