Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Việt Nam

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Việt Nam nhằm đào tạo những thạc sĩ có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có trình độ chuyên môn vững chắc và có khả năng triển khai và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học về Lịch sử Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên các ngành thuộc khoa học Lịch sử (Lịch sử Việt Nam, Sư phạm Lịch sử, Lịch sử Đảng,…)
- Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo kề cận (Việt Nam học, Du lịch,…) sẽ có hướng dẫn để học bổ sung một số học phần nhằm đảm bảo có một chuẩn kiến thức tương đương với sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc khoa học Lịch sử

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Việt Nam


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
- Kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Các học phần bắt buộc
+ Các học phần tự chọn
- Luận văn Thạc sĩ

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản