Đại Học Ngành Sư Phạm Lịch Sử

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Sư Phạm Lịch Sử

Đào tạo cử nhân sư phạm Lịch sử có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để giảng dạy, có ý thức phục vụ nhân dân. Người giáo viên Lịch Sử trường THPT tương lai được trang bị toàn diện những kiến thức cơ sở của khối ngành về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất và quốc phòng, hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về tiến trình lịch sử Việt Nam và lịch sử nhân loại, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đảm bảo những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học. Có khả năng nghiên cứu học tập lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Sư Phạm Lịch Sử


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản