Thạc Sĩ Ngành Sinh Thái Học

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Sinh Thái Học

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sinh thái học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu và giảng dạy về Sinh thái học trong các trường Đại học, Cao đẳng và trong các viện nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức Sinh thái học trong các lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm phát triển các hệ sinh thái một cách bền vững. Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Sinh thái học các học viên có đủ kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên sâu thuộc chuyên ngành Sinh thái học bao gồm : Sinh thái học ở nước, Sinh thái học ở cạn, Sinh thái môi trường.

Đối Tượng Tham Gia

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sinh học hoặc ngành gần với ngành Sinh học đã học bổ sung kiến thức các môn học hay học phần để có trình độ tương đương đúng chuyên ngành Sinh học

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Sinh Thái Học


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
- Kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Các học phần bắt buộc
+ Các học phần tự chọn
- Luận văn thạc sĩ

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản