Thạc Sĩ Ngành Hóa Phân Tích

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Hóa Phân Tích

Trên nền tảng sinh viên đã tốt nghiệp đại học ngành Hoá, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành hoá phân tích trang bị cho sinh viên khối kiến thức nâng cao về lĩnh vực phân tích – bao gồm lý thuyết và kỹ năng thực hành. Các học phần trong chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức cần thiết để phục vụ việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn, như sử dụng tốt công cụ tin học, ứng dụng thành tựu của tin học trong hoá học, xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm, kỹ thuật chuẩn bị mẫu cho phân tích, các phương pháp phân tích hiện đại như phương pháp phân tích quang phổ, các phuơng pháp phân tích sắc ký, kỹ thuật phân tích hạt nhân,..Như vậy sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Hoá phân tích, sẽ có khả năng độc lập để giải quyết yêu cầu xã hội, thích ứng cao trong mọi tình huống.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp đại học ngành Hoá

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Hóa Phân Tích


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
- Kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Các học phần bắt buộc
+ Các học phần tự chọn
- Luận văn thạc sĩ

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản