Đại Học Ngành Vật Lý

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU

01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Vật Lý

Đào tạo cử nhân ngành Vật Lý có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành kiện đại để phát triển toàn diện. Trang bị cho sinh viên lý thuyết, kỹ năng thực hành cần thiết của một cử nhân Vật Lý để giải quyết những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp một cách sáng tạo, có nền tảng kiến thức đủ để tiếp tục nghiên cứu và học tập các bậc cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Vật Lý


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội
+ Khoa học nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận

Trường Đại Học Đà Lạt - DLU
01 Phù Đổng Thiên Vương, Quận Đà Lạt, Lâm Đồng
Người liên hệ: Trường Đại Học Đà Lạt
Điện thoại: (063)3822246
Website: http://www.dlu.edu.vn - Email: dunglb@dlu.edu.vn
Trường Đại Học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước 1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm 1958 đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 55 năm hình thành, đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, đặc biệt từ năm 1976 đến nay Trường luôn luôn là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín, nhà trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
Đồng bộ tài khoản