Thạc Sỹ Công Nghệ Sinh học

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học là một ngành khoa học và công nghệ tiên tiến đi sâu vào các vật liệu sinh học mang thông tin di truyền. Nó đã tạo ra một cuộc cách mạng không chỉ trong nông nghiệp, chăn nuôi và công nghệ thực phẩm mà còn làm thay đổi cả phương thức sản xuất và tạo ra các sản phẩm mới trong các ngành y dược, năng lượng, vật liệu mới với năng suất vượt trội. Vì vậy các nước công nghiệp phát triển rất chú trọng tới việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học vào thực tế sản xuất. Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Công Nghệ Sinh học có trình độ cao, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản lý, nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công Nghệ Sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp hoặc gần với ngành hoặc chuyên ngành đăng kí dự thi

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình đào tạo Thạc Sĩ Công Nghệ Sinh học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Sinh học


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Ngoại ngữ
- Kiến thức cơ sở
+ Động học Enzym
+ Xử lý số liệu trong CNSH
+ Một số môn học khác
- Kiến thức chuyên ngành
+ Học phần bắt buộc: Tin sinh học, Công nghệ protein tái tổ hợp,...
+ Học phần tự chọn: Công nghệ tế bào nâng cao, Xử lý chất thải nguy hại,...
- Luận văn Thạc sỹ

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438694821, 0438682299
Website: http://www.hou.edu.vn - Email: daotao@hou.edu.vn
Viện Đại Học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện Đại Học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Viện Đại Học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Viện có 11 Khoa bao gồm: Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Du lịch, Khoa Đào tạo từ xa, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa tiếng Trung Quốc. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại Học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là: Đào tạo từ xa, đào tạo tập trung chính qui, đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm). Qua 19 năm hoạt động, đến nay Viện Đại Học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Viện Đại Học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động của sinh viên: giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,…thực hiện mục tiêu góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng năm, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức tại tất cả các Khoa và chọn ra các công trình nghiên cứu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện. Các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia các Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • » Xem thêm
    • Một số Khoa thực hiện các chế độ học bổng nhằm khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện.
Đồng bộ tài khoản