Thạc Sỹ Ngôn Ngữ Anh

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Anh

Khoa Đào tạo Sau Đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 14 tháng 03 năm 2011. Là một khoa đa ngành, đào tạo ở trình độ thạc sỹ. Đào tạo trình độ thạc sỹ của Khoa Đào tạo Sau Đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế và uy tín vì những lý do sau: Chương trình đào tạo cập nhật, đội ngũ giảng viên trình độ cao, cơ sở vật chất tốt, minh bạch trong tài chính, quản lý học tập tốt và đặc biệt là chất lượng dịch vụ người học. Khoa đặt mục tiêu trong tương lai gần sẽ trở thành một trong những địa chỉ lớn về đào tạo trình độ thạc sỹ uy tín và chất lượng của Việt Nam. Đào tạo Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh có trình độ cao, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản lý, nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Ngôn Ngữ Anh.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp hoặc gần với ngành hoặc chuyên ngành đăng kí dự thi

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình đào tạo Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Anh


- Kiến thức chung
+ Triết học
+ Tiếng Anh
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Học phần bắt buộc: Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ nghĩa học,...
+ Học phần tự chọn: Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học xã hội,...

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438694821, 0438682299
Website: http://www.hou.edu.vn - Email: daotao@hou.edu.vn
Viện Đại Học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện Đại Học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Viện Đại Học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Viện có 11 Khoa bao gồm: Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Du lịch, Khoa Đào tạo từ xa, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa tiếng Trung Quốc. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại Học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là: Đào tạo từ xa, đào tạo tập trung chính qui, đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm). Qua 19 năm hoạt động, đến nay Viện Đại Học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Viện Đại Học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động của sinh viên: giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,…thực hiện mục tiêu góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng năm, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức tại tất cả các Khoa và chọn ra các công trình nghiên cứu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện. Các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia các Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • » Xem thêm
    • Một số Khoa thực hiện các chế độ học bổng nhằm khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện.
Đồng bộ tài khoản