Thạc Sỹ Tài Nguyên Môi Trường

TT Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường - ĐHQG Hà Nội - CRES

19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Tài Nguyên Môi Trường

Mục tiêu đào tạo:
- Về kiến thức: Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được xây dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn cập nhật nhất mang tính liên ngành về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.
- Về kỹ năng: Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được trang bị những kỹ năng:
+ Phương pháp luận tổng hợp, đa ngành và liên ngành;
+ Các phương pháp và kỹ năng cụ thể trong thu thập, xử lý và phân tích số liệu, phân tích và thực thi chính sách;
+ Kỹ năng làm việc trên máy tính và Internet;
+ Viết, tổ chức thực hiện, đánh giá và quản lý dự án (chu kỳ quản lý dự án);
+ Các phương pháp nghiên cứu ngoài tự nhiên và cộng đồng (điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội);
+ Thực hiện đánh giá nhanh đa dạng sinh học, điều kiện môi trường, đánh giá nhanh nông thôn (RRA), đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)...
- Về năng lực: Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững có năng lực về quản lý, làm việc trong hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp, về nghiên cứu khoa học tổ chức và thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến đào tạo để giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông về các chuyên môn có liên quan.
- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ nhằm đào tạo các chuyên gia theo các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:
+ Kiểm kê, sử dụng hợp lý và bảo tồn đa dạng sinh học;
+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên;
+ Sinh thái nhân văn;
+ Bảo vệ môi trường nhằm phục vụ phát triển bền vững.

Đối Tượng Tham Gia

- Về văn bằng:
+ Các đối tượng là Cử nhân ngành Khoa học môi trường và các ngành phù hợp sẽ được đăng ký ngay để thi tuyển vào chương trình đào tạo Thạc sĩ.
+ Các đối tượng có bằng Cử nhân ngành gần với ngành Khoa học môi trường phải học qua một chương trình bổ túc kiến thức cần thiết để có thể tham gia thi tuyển.
- Về thâm niên công tác:
+ Người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
+ Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).
- Đặc biệt ưu tiên tuyển chọn những học viên hiện đang làm việc tại cơ quan quản lý Nhà nước thuộc các bộ, ngành có liên quan đến sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở trung ương, các ban ngành ở địa phương như các sở kế hoạch và đầu tư, sở tài nguyên và môi trường,

Thời Lượng

Theo thời gian đào tạo của khóa học.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Tài Nguyên Môi Trường


- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 57 tín chỉ, trong đó:
+ Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ.
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 34 tín chỉ
- Bắt buộc: 26 tín chỉ
- Tự chọn có hướng dẫn: 8 tín chỉ.
+ Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ.
- Khóa học bao gồm các môn:
+ Phát triển bền vững: Lý thuyết và khái niệm
+ Luật pháp, chính sách về môi trường và tài nguyên thiên nhiên
+ Sinh thái học hệ sinh thái
+ Ô nhiễm môi trường
+ Xã hội học môi trường
+ Khu vực học: Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Sinh thái nhân văn

TT Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường - ĐHQG Hà Nội - CRES
19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-4)38253506
Website: http://www.cres.edu.vn - Email: cres@cres.edu.vn
Từ năm 1995 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với 4 chức năng chính: Nghiên cứu; Đào tạo; Tư vấn; và Thực hiện các dịch vụ về các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Với đội ngũ các nhà khoa học tự nhiên và xã hội kết hợp với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, CRES đã trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về các lĩnh vực hệ sinh thái nông nghiệp, phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, đánh giá tác động môi trường, sinh thái nhân văn, hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn và phục hồi đất ngập nước. Thông qua các hoạt động có hiệu quả, CRES có ảnh hưởng lớn tới việc nâng cao nhận thức về môi trường. Trong quan hệ quốc tế, CRES là thành viên của IUCN, cơ quan thẩm quyền khoa học của CITES Việt Nam và là đối tác của Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO.
Đồng bộ tài khoản