Tiếng Đức Cơ Bản

,

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Đức Cơ Bản

Tiếng Đức Cơ Bản là chương trình cơ bản nhất dành cho người bắt đầu học Tiếng Đức. Chương trình này sẽ tạo nền tảng Tiếng Đức căn bản cho Học viên. Sau khi hoàn thành khóa học học viên có thể giao tiếp ở mức đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và có thiện chí giúp đỡ.

Đối Tượng Tham Gia

Là học sinh, sinh viên, những người làm việc tại các công ty, doanh nghiệp có liên quan tới Đức, người muốn du học tại Đức, người đi sang Đức theo diện đoàn tụ gia đinh, hay đơn giản là những người yêu thích Tiếng Đức và muốn khám phá văn hóa nước Đức thông qua ngôn ngữ.

Thời Lượng

54 Giờ.

Nội Dung Khóa Học Tiếng Đức Cơ Bản


- Hiểu và sử dụng thành thạo sử dụng mẫu câu đơn giản và thông dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Giới thiệu bản thân và hỏi người khác về các vấn đề cá nhân bằng Tiếng Đức.


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản