Tin Học Ứng Dụng Trình Độ A

Trung Tâm Tin Học - Đại Học Sài Gòn

04 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tin Học Ứng Dụng Trình Độ A

Giúp học viên có kiến thức Tin học phổ thông, biết được cấu trúc cơ bản của máy tính, có kỹ năng sử dụng tốt hệ điều hành Microsoft Windows, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word và phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel có thể ứng dụng ngay vào đời sống và công việc và cũng để hổ trợ việc học hiện nay cho các bạn sinh viên Cao đẳng, Đại Học.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh, sinh viên...

Thời Lượng

118 tiết

Nội Dung Khóa Học Tin Học Ứng Dụng Trình Độ A


- Lớp căn bản và Windows (được học thêm Internet miễn phí)
- Soạn thảo văn bản với Microsoft Word và tạo các trình chiếu đơn giản với Microsoft Power Point.
- Xử lý bảng tính với Microsoft Excel và ôn thi trình độ A.

Ưu Đãi Chung

- Sinh viên, học sinh: 350.000VND
- Sinh viên ĐH SG: 300.000VND

Trung Tâm Tin Học - Đại Học Sài Gòn
04 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cơ sở 1
Điện thoại: (84-8) 39231011
Website: http://itcenter.sgu.edu.vn - Email: tt_tinhoc@sgu.edu.vn
Trung tâm Tin học trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 559/ĐHSG-TC của Hiệu trưởng trường Đại Học Sài Gòn. Tổ chức đào tạo chương trình Tin học ứng dụng A, B và các chương trình Tin học khác theo yêu cầu của người học. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ, nhân viên và các cơ sở giáo dục khi có yêu cầu. Tổ chức kiểm tra, cấp các chứng chỉ Tin học cho các học viên đã hoàn thành chương trình học của Trung tâm. Liên kết với các Trung tâm, các cơ sở Tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ Tin học. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ đào tạo khi có yêu cầu của hà trường.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản