Toán Ứng Dụng

Đại Học Tôn Đức Thắng - TĐT

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Toán Ứng Dụng

Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán và thống kê, giúp họ có thể áp dụng toán học và tin học để giải quyết các vấn đề toán học kinh tế và quản lý, và giảng dạy toán học và tin học trong các trường cao đẳng hoặc đại học. Sinh viên cũng có thể tham gia trong nghiên cứu khoa học và giáo dục ở các cấp độ cao hơn của toán học ứng dụng, công nghệ thông tin hoặc kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên phải đạt Tiếng anh: TOEIC 500

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Ứng Dụng


- Các khóa học đại cương
+ Pháp luật đại cương
+ Kỹ năng lập hồ sơ và xin việc
- Các khóa học nền tảng
+ Toán T1
+ Toán T2
+ Toán T3
+ Xác suất và thống kê
+ Toán rời rạc
- Các khóa học chính
+ Cấu trúc liên kết
+ Phân tích phức tạp
+ Lý thuyết và biện pháp tích
+ Phân tích chức năng
+ Xác suất và Thống kê nâng cao
+ Đại số tuyến tính nâng cao
- Các khóa học nhỏ và tự chọn
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam
+ Lịch sử của nền văn minh thế giới
+ Kinh tế vi mô

Đại Học Tôn Đức Thắng - TĐT
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (08)37755051
Website: http://ts.tdt.edu.vn - Email: phongdaotao@tdt.edu.vn
Tiền thân của Trường đại học Tôn Đức Thắng là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và lãnh đạo trực tiếp thông qua Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ là Chủ tịch. Mục tiêu thành lập trường được xác định ngay từ đầu và ngày càng thể hiện rõ trong quá trình phát triển là: Thực hiện chương trình 17/TU và (Chỉ thị 13) của Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, phát triển hoạt động nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản