Trồng Trọt - Bậc Cao Đẳng

Trường Đại Học Nông Lâm Huế - HUAF

102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Quận Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Trồng Trọt

Đào tạo cán bộ kĩ thuật trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt. Sau tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý nông nghiệp và các đơn vị sự nghiệp. Với những kiến thức liên quan đến trồng trọt như: Chăn nuôi đại cương; Phương pháp tưới tiêu; Côn trùng nông nghiệp; Bệnh cây nông nghiệp; Phương pháp khuyến nông... Qua đó đạt được mục tiêu về chuyên môn:
- Có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp trồng trọt.
- Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Trồng Trọt


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Chủ nghĩa M-LN và Tư tưởng HCM
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Toán, tin học và khoa học tự nhiên
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở: Khí tượng nông nghiệp; Vi sinh vật đại cương; Hóa sinh thực vật; Sinh lý thực vật; Di truyền thực vật...
+ Kiến thức ngành: Canh tác học; Cây lúa; Cây màu; Cây công nghiệp ngắn ngày; Cây công nghiệp dài ngày; Cây rau; Cây ăn quả; Thuốc bảo vệ thực vật; Chăn nuôi đại cương...
+ Các môn tự chọn: Hoa, cây cảnh; Quản lý dịch hại tổng hợp; Kỹ thuật nuôi trồng nấm; Chăn nuôi đại cương; Lâm nghiệp đại cương...
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Nông Lâm Huế - HUAF
102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Quận Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0543522535 - 0543525049
Website: http://www.huaf.edu.vn - Email: admin@huaf.edu.vn
Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc tiền thân của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, được thành lập ngày 14 tháng 08 năm 1967 theo quyết định số 124/CP của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo đó, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư các ngành nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung và đóng tại Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang). Từ năm 1983 trường Đại học Nông nghiệp 2 – Hà Bắc chuyển vào Huế và sáp nhập với trường Cao đẳng Nông Lâm Huế thành trường Đại học Nông nghiệp 2- Huế theo quyết định ngày 05 tháng 8 năm 1983 của Phó Chủ tịch HĐBT - Tố Hữu đã ký.
Từ 04/04/1994, Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế trở thành thành viên của Đại học Huế theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế (ĐHNLH).
Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước, ngành giáo dục - đào tạo đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ trước mắt của các trường đại học là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đối với các trường đại học khối nông nghiệp những thách thức lại càng lớn hơn, bởi đây là những nơi đào tạo con người trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông thôn của hơn 70% dân số cả nước. Điều này đã được khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam từ khóa IV đến khóa XI cũng như trong các chính sách 25 đổi mới của Nhà nước.
Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành Đại học Nông lâm Huế đã đào tạo hơn 17.
  • » Xem thêm
    • 000 kỹ sư; 500 thạc sĩ kỹ thuật các ngành Nông - Lâm – Ngư nghiệp và Cơ khí – Công nghệ; Các cán bộ của Trường đào tạo ra đã đáp ứng có hiệu quả sự nghiệp phát triển của đất nước đặc biệt góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết “Tam nông”, đóng góp đáng kể vào sự thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
      Trong những năm sắp tới để đáp ứng yêu cầu về phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực và và an toàn thực phẩm, vấn đề công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn đòi hỏi công tác đào tạo đội ngũ phải có những bước nhảy vọt về chất. Phải tạo được những chuyển đổi hợp lý về ngành nghề, về chất lượng đội ngũ về cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thị trường về lao động có trình độ cao. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế phải khẳng định vai trò hàng đầu ở miền Trung về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn; góp phần xây dựng Đại học Huế ngày càng lớn mạnh.
Đồng bộ tài khoản