Việt Nam Học - Hệ Đại học & Cao Đẳng

Trường Đại Học Sài Gòn - SGU

273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học

Cử nhân Việt Nam học có đầy đủ những phẩm chất đạo đức của người công dân Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu tổ quốc và phấn đấu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề. Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức toàn diện về Lịch sử - Văn hóa – Địa lý – Kinh tế - Du lịch – Con người Việt Nam từ truyền thống đến đương đại. Chú trọng kiến thức về quản lý và thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài (có khả năng sử dụng các kỹ năng Tiếng Việt) có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Thời Lượng

- Hệ Đại học: 4 Năm
- Hệ Cao đẳng: 3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Thực tập chuyên môn, nghiệp vụ, thực tập cuối khóa/thực tập tốt nghiệp
+ Khoá luận tốt nghiệp/các học phần thay thế

Trường Đại Học Sài Gòn - SGU
273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại Học Sài Gòn
Điện thoại: (08)38354409 - 38352309
Website: http://www.sgu.edu.vn - Email: p_daotao@sgu.edu.vn
Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTT ngày 25/04/07 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn chịu sự quản lý Nhà nước về Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Sài Gòn là trường đào tạo đa ngành đa cấp, đa lĩnh vực. Đại học Sài Gòn đào tạo từ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Đại học Sài Gòn đào tạo theo 2 phương thức: chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, tại chức, chuyên tu, liên thông). Tốt nghiệp Đại học Sài Gòn người học được cấp các bằng cấp: Trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân, Kỹ sư, Thạc sỹ... Hiện nay Đại học Sài Gòn đang tổ chức đào tạo cho 30 chuyên ngành cấp độ đại học, 24 chuyên ngành cấp độ Cao đẳng, 4 chuyên ngành cấp độ trung cấp thuộc các lãnh vực: kinh tế - kỹ thuật; văn hoá - xã hội, chính trị - nghệ thuật và sư phạm. Ngoài việc đào tạo cấp bằng, Đại học Sài Gòn còn được phép đào tạo cấp các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cấp độ A, B, C. ĐHSG cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I, bậc II. Đại học Sài Gòn cũng đào tạo và cấp các chứng chỉ về ứng dụng Công nghệ thông tin và ứng dụng các nghiệp vụ khác.
Đồng bộ tài khoản