VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Virtual Infrastructure Management [V5.x]

This hands-on training course builds your skills with VMware® vCenter Configuration Manager™. It provides you with the knowledge and skills to install and configure vCenter Configuration Manager, navigate the user interface, manage compliance, and perform administrative and configuration tasks against your virtual infrastructure. This hands-on training course builds your skills with VMware® vCenter Configuration Manager™. It provides you with the knowledge and skills to install and configure vCenter Configuration Manager, navigate the user interface, manage compliance, and perform administrative and configuration tasks against your virtual infrastructure.

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên quản trị hệ thống trong doanh nghiệp
- Kỹ sư hệ thống
- Chuyên viên chịu trách nhiệm vận hành hệ thống ESXi và vCenter Server
- Sinh viên năm 3 và năm 4, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Các đối tượng khác quan tâm và mong muốn trang bị kiến thức về nền tảng công nghệ ảo hóa của VMware.

Thời Lượng

24 hours

Nội Dung Khóa Học Virtual Infrastructure Management [V5.x]


- Course Introduction
+ Introductions and course logistics
+ Course objectives
+ vCenter Configuration Manager overview
- Configuration, Compliance, and Change Management
+ Provide a high-level overview of vCenter Configuration Managerand its position in the VMware management solution set
+ Discuss some of the common challenges that customers face in IT configuration, compliance, and change management
+ Describe the key features of vCenter Configuration Managerand how they benefit IT departments managing configuration, compliance, and change
- Components and Processes
+ Understand the system architecture
+ Describe and discuss the CARMA concept
+ Describe the database
+ Describe the collector
+ Describe the processes
- Configuration for Virtual Infrastructure Systems
+ Identify and use vCenter Configuration Manageruser interface components
+ Describe and configure management agents
+ Add and configure settings for vCenter Server, vCloud Director, and vShield systems
+ License vSphere systems
+ Collect data from vSphere systems
+ Manage certificates
+ Set up an alternative Managing Agent machine
- Using the Upper Console
+ View dashboards
+ View and manage alerts
+ Change management in the virtual infrastructure
+ Use the Virtual Infrastructure node
+ VMware vSphere System Compliance Management
+ Describe compliance analysis
+ Create a rule group
+ Create a rule group filter
+ Create a rule group compliance condition
+ Create and run a compliance template
- Working with Reports
+ List vSphere system–related reports available in vCenter Configuration Manager
+ Generate custom reports with the Report wizard
+ Manage reports
- Basic Settings and Configuration
+ Work with general settings
+ Configure settings for integration with vCenter Operations Manager and the vCenter Configuration Manager plug-in in VMware vSphere® Client™
+ Configure virtualization settings
- Creating Collection Filters
+ Describe collection filters
+ Create collection filters
+ Create collection filter sets and collection filter set groups
- User and Role Management
+ Discuss how vCenter Configuration Manager access is controlled by access rules and roles
+ Create access rules and use them in a role
+ Manage access rules and roles
+ Add and manage vCenter Configuration Manager logins
- Job Management
+ Describe the function of Job Manager
+ View a running job
+ Add a job
+ Schedule a job
+ Edit a job
- Alert Management
+ Add an alert rule
+ Discuss and enter an alert configuration
- Using the Content Wizard
+ Describe the Content wizard
+ Import and use imported templates
- Using the Import/Export Utility
+ Describe the Import/Export utility
+ Discuss where the Import/Export utility is used
- Using the Debug Event Viewer
+ Discuss how the Debug Event Viewer works
+ Describe how to filter events
- Installing VMware vCenter Configuration Manager
+ Prerequisites
+ Architecture (single-tier or multitier)
+ Installation
+ Understanding and meeting preinstallation requirements
+ Installing vCenter Operations Manager
+ Configuring vCenter Configuration Manager to gather data from its environment

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta
97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Tại văn phòng
Điện thoại: (+84)854399188
Website: http://www.robusta.vn - Email: learn@robusta.vn
Thành lập vào tháng 5 năm 2010, Robusta đã nhanh chóng trở thành nơi đào tạo CNTT chất lượng quốc tế hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Và hiện là viện đào tạo số 1 về Ảo hóa và điện toán đám mây tại Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng, được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều đối tác hàng đầu thế giới, Robusta đã trở thành đối tác đào tạo Ủy quyền duy nhất của VMware, EMC theo chuẩn quốc tế, là trung tâm đào tạo được ủy quyền của Microsoft. Vị thế hàng đầu của Robusta có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt mà chúng tôi luôn cam kết cùng với đội ngũ giảng viên Việt Nam và Nước ngoài với đầy đủ kiến thức và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Robusta cũng là đơn vị đào tạo CNTT duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ giảng viên có chứng nhận trình độ sư phạm quốc tế VCI (VMware Certified Instructor).
Đồng bộ tài khoản