VMware vCloud Suite Introductory Training

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học VMware vCloud Suite Introductory Training

The VMware vCloud Suite Introductory Training is a three-day foundational training on VMware’s Cloud Computing offerings on automation, site recovery, architecture, networking and management products. The course covers an overview of the the following VMware products: vSphere, vCenter, vCloud Director, vCloud Networking, vCloud Automation Center, vCloud Operations Manager. This is a non-official and non-certification three (3) day of instructor-led classroom training. The course is 70% lecture and 30% lab. This is not a administration training. Students perform hands-on labs to understand give a simulated experience on how the products work.

Đối Tượng Tham Gia

- System administrators
- Systems engineers

Thời Lượng

24 hours

Nội Dung Khóa Học VMware vCloud Suite Introductory Training


- Virtual Infrastructure Overview
+ Describe server virtualization concepts
+ Identify vSphere components, including vCenter Server, ESXi, and the vSphere Client
+ View and describe virtual network and storage components
+ Learn to use vSphere client management interfact
- Allocating Compute Resources to Business Functions
+ Describe CPU and memory resource management techniques used in ESXi
+ Use virtual machine resource controls to allocate CPU and memory resources
+ Use resources pools to hierarchically allocate CPU and memory resources
+ VMware vCenter Site Recovery Manager:
- VMware vCenter Site Recovery Manager Overview and architecture
+ Describe how SRM can be used for disaster recovery
+ List SRM features
- Storage Replication
+ Discuss SRM architecture when used with array-based replication
+ Discuss VR technology
- Testing and Running a Recovery Plan
+ Discuss uses cases for SRM recovery
+ Identify SRM workflows
+ Test a recovery plan
+ Revert a tested recovery plan
+ Discuss recovery plan execution
+ Perform a planned migration
+ Perform a reprotect and perform a failback
+ VMware vCloud Director:
- VMware vCloud Director Architecture and Components
+ Describe how VMware products use the cloud computing approach
+ Review vCloud Director components and explain their functions
+ Examine integration with other VMware products such as VMware® vCenter™ Chargeback™ and VMware® vCenter™ Operations Manager™
+ Determine the licensing needs
- Managing Cloud Resources
+ Understand and identify how vSphere fulfills vCloud Director requests
+ Manage provider and organization virtual data centers
+ VMware vCloud Networking and Security for vSphere Professionals:
- VMware Networking and Security
+ Networking and Security virtualization vision
+ VMware vCloud Networking and Security components
- VXLAN Networks
+ Layer-2 connectivity and VLAN constraints
+ VXLAN protocol
+ IP encapsulation and multicast requirements
+ Creating and connecting a VXLAN virtual wire
+ Testing VXLAN virtual wire connectivity
+ VMware vCloud Suite Introductory Training
+ VMware vCloud Automation Center
- VMware vCloud Automation Center Architecture and Components
+ Explain the architecture for deploying vCloud Automation Center to manage a multivendor cloud
+ Explain the components involved in a single vendor cloud infrastructure using VMware vCloud Director® and VMware vSphere®
+ Define the ports associated with the communication among vCloud Automation Center components
+ Understand and customize the elements of the vCloud Automation Center administration console
- VMware vCloud Automation Center Models and Workflows
+ Review Windows Workflow Foundation
+ Define and demonstrate default vCloud Automation Center workflows
+ Explain how to use VMware® vCenter™ Orchestrator workflows from vCloud Automation Center
+ VMware VCenter Operations Manager:
- Introduction to VMware vCenter Operations Management Suite
+ Understand the role of operations management in the cloud era
+ Understand the vCenter Operations Management Suite and its packaging
- Architecture and Concepts
+ Understand the data collection methodology of the vCenter Operations Manager architecture
+ Learn how vCenter Operations Manager collects data
+ Master the main components of the dashboard view
+ Navigate the objects tree and understand the badge pane
- Working with Dashboards and Badges
+ Understand the functions of major and minor badges
+ Use the Health major badge
+ Use the Risk major badge
+ Use the Efficiency major badge
+ Use the Operations tab to navigate to details
- Working with Capacity Planning and Reports
+ Schedule, use, and export predefined capacity management reports
+ Perform what-if analyses.

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta
97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Tại văn phòng
Điện thoại: (+84)854399188
Website: http://www.robusta.vn - Email: learn@robusta.vn
Thành lập vào tháng 5 năm 2010, Robusta đã nhanh chóng trở thành nơi đào tạo CNTT chất lượng quốc tế hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Và hiện là viện đào tạo số 1 về Ảo hóa và điện toán đám mây tại Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng, được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều đối tác hàng đầu thế giới, Robusta đã trở thành đối tác đào tạo Ủy quyền duy nhất của VMware, EMC theo chuẩn quốc tế, là trung tâm đào tạo được ủy quyền của Microsoft. Vị thế hàng đầu của Robusta có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt mà chúng tôi luôn cam kết cùng với đội ngũ giảng viên Việt Nam và Nước ngoài với đầy đủ kiến thức và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Robusta cũng là đơn vị đào tạo CNTT duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ giảng viên có chứng nhận trình độ sư phạm quốc tế VCI (VMware Certified Instructor).
Đồng bộ tài khoản