VMware vSphere: Design Workshop V5.0

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo NetPro

14/34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học VMware vSphere: Design Workshop V5.0

Khóa học giúp mang lại kiến thức, kỹ năng và năng lực để thiết kế Hạ tầng Ảo hóa ứng dụng VMware vSphere v5.0. Khóa học cũng nêu ra các yêu cầu, ràng buộc về hạ tầng trong một cơ quan/doanh nghiệp để hệ thống được sẵn sàng, mở rộng linh động, an toàn và dễ quản lý vận hành mà vẫn đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh/phát triển. Khóa học dựa trên nền tảng VMware ESXi™ và VMware vCenter™ Server 5. Khóa học này cũng sẽ thảo luận các lợi ích và rủi ro giữa các thiết kế và cung cấp thông tin hỗ trợ để ra quyết định lựa chọn. Khóa học cũng cung cấp cơ hội thực tập cho học viên qua một dự án thiết kế cụ thể. Bên cạnh đó, với các đối tác hoặc các đơn vị muốn trở thành đối tác của VMware, khóa học đáp ứng yêu cầu bắt buộc để đủ điều kiện hợp tác theo cấp độ Enterprise.

Đối Tượng Tham Gia

Những học viên có kiến thức về cài đặt, nâng cấp, cấu hình và quản trị hệ thống vSphere 5.

Thời Lượng

3 ngày. Học thứ 3, 5, 7 từ 18h00 - 21h00

Nội Dung Khóa Học VMware vSphere: Design Workshop V5.0


- Course Introduction
- Design Process Overview
- VMware vSphere Storage Design
- VMware vSphere Network Design
- Compute Resources Design
- Virtual Machine Design
- VMware vSphere Virtual Datacenter Design
- Management and Monitoring Design

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo NetPro
14/34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện NetPro
Điện thoại: 0462753250
Website: http://www.netpro.com.vn - Email: info@netpro.com.vn
Học viện NetPro chính thức thành lập năm 2004 với mục tiêu đào tạo các chứng chỉ theo tiêu chuẩn cao và chuyển giao kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) chuyên nghiệp cho cộng đồng. Bằng các chương trình đào tạo chất lượng, Học viện NetPro đã khẳng định được uy tín cao trong số các trung tâm đào tạo CNTT khác. Những phản hồi tích cực từ hàng nghìn khách hàng - những người trực tiếp tham gia các chương trình đào tạo của Học viện, đã minh chứng cho cam kết của NetPro trong việc đào tạo chứng chỉ theo tiêu chuẩn cao. Giá trị cốt lõi của học viện:
- Hướng tới khách hàng;
- Luôn học tập và sáng tạo;
- Cởi mở, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau;
- Tinh thần Teamwork;
- Nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.
Đồng bộ tài khoản