VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [v5.5]

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học VMware vSphere

This hands-on training workshop provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® environment. This workshop also increases your skill and competence in using the command-line interface to analyze problems. The workshop is based on VMware® ESXi™ 5.5 and VMware® vCenter Server™ 5.5. By the end of the course, you should gain an understanding of the functionality in vSphere 5.5 and be able to meet the following objectives:
- Use the VMware vSphere® Web Client, the command-line interface, and log files to diagnose and correct problems in vSphere
- Configure SSL certificates
- Troubleshoot networking issues
- Troubleshoot storage issues
- Troubleshoot vCenter Server issues
- Troubleshoot ESXi host issues
- Troubleshoot vSphere cluster issues
- Troubleshoot VMware vSphere® vMotion® issues
- Troubleshoot virtual machine issues

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên quản trị hệ thống trong doanh nghiệp
- Kỹ sư hệ thống
- Chuyên viên chịu trách nhiệm vận hành hệ thống ESXi và vCenter Server
- Sinh viên năm 3 và năm 4, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Các đối tượng khác quan tâm và mong muốn trang bị kiến thức về nền tảng công nghệ ảo hóa của VMware.

Thời Lượng

40 hours.

Nội Dung Khóa Học VMware vSphere


- Course Introduction
+ Introductions and course logistics
+ Course objectives
- Introduction to Troubleshooting
+ Using a structured approach to troubleshooting
- Troubleshooting Tools
+ Adding the VMware vSphere® Management Assistant to an Active Directory environment
+ Using commands to record information about your vSphere configuration
+ Locating important log files
+ Gathering log bundles for technical support
- SSL Certificates
+ Implementing SSL certificates for vCenter Server
+ Implementing SSL certificates for ESXi
- Networking
+ Troubleshooting standard switch issues
+ Troubleshooting virtual machine network connectivity issues
+ Troubleshooting management network connectivity issues
+ Troubleshooting distributed switch issues
- Storage
+ Troubleshooting LUN connectivity issues
+ Troubleshooting multipathing issues
- Cluster Management
+ Troubleshooting vSphere cluster issues
+ Troubleshooting vSphere vMotion issues
- vCenter Server and ESXi
+ Troubleshooting vCenter Server issues
+ Troubleshooting ESXi host issues
- Virtual Machines
+ Troubleshooting virtual machine state issues
+ Troubleshooting VMware® Tools™ installation issues
+ Troubleshooting VMware snapshot issues
+ Troubleshooting virtual machine power-on issues

Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Trị Robusta
97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Tại văn phòng
Điện thoại: (+84)854399188
Website: http://www.robusta.vn - Email: learn@robusta.vn
Thành lập vào tháng 5 năm 2010, Robusta đã nhanh chóng trở thành nơi đào tạo CNTT chất lượng quốc tế hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Và hiện là viện đào tạo số 1 về Ảo hóa và điện toán đám mây tại Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng, được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều đối tác hàng đầu thế giới, Robusta đã trở thành đối tác đào tạo Ủy quyền duy nhất của VMware, EMC theo chuẩn quốc tế, là trung tâm đào tạo được ủy quyền của Microsoft. Vị thế hàng đầu của Robusta có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt mà chúng tôi luôn cam kết cùng với đội ngũ giảng viên Việt Nam và Nước ngoài với đầy đủ kiến thức và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Robusta cũng là đơn vị đào tạo CNTT duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ giảng viên có chứng nhận trình độ sư phạm quốc tế VCI (VMware Certified Instructor).
Đồng bộ tài khoản