Xây Dựng Công Trình Thuỷ - Hệ Đại Học

Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - HCMUTRANS

số 2 đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Công Trình Thuỷ

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo. Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong cơ sở ngành xây dựng công trình thủy như kết cấu, thủy văn, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, công trình bến, công trình thủy công. Có khả năng khảo sát công trình, thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát công trình.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy đinh của bộ Giáo Dục

Thời Lượng

4,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xây Dựng Công Trình Thuỷ


- Nguyên lý CBCN Mác-Lênin
- Đại số
- Tiếng Anh cơ bản 1
- Vật lý 1
- Hoá học đại cương
- Tin học đại cương
- Giáo dục thể chất (Điền kinh)
- Đường lối quân sự của Đảng
- Công tác quốc phòng, an ninh
- Quân sự chung
- Chiến thuật & KT bắn súng TL AK
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh cơ bản 2
- Giải tích 1
- Vật lý 2
- Giáo dục thể chất (B.Chuyền 1)
- Hình học họa hình
- Pháp luật đại cương
- Cơ học lý thuyết
- Đường lối CM của đảng CSVN
- Giải tích 2
- Thủy lực
- Giáo dục thể chất (Bơi 1)
- Trắc địa
- Thực tập trắc địa
- Vẽ kĩ thuật xây dựng
- Toán chuyên đề 1
- Sức bền vật liệu 1
- Địa chất công trình
- Thực tập địa chất
- Vật liệu xây dựng
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng
- Cơ học kết cấu 1
- Sức bền vật liệu 2
- Kiến trúc
- Cơ học đất
- Thí nghiệm Cơ học đất
- Thi công cơ bản
- Kết cấu thép
- Cơ học kết cấu 2
- Tin học ứng dụng 1
- Máy xây dựng
- Tiếng Anh kỹ thuật công trình
- Thực tập công nhân
- Nền và móng
- ĐAMH Nền và móng
- Qui họach cảng
- ĐAMH Qui hoạch cảng
- Thủy văn công trình
- Thực tập Thủy văn
- Động lực học sông biển
- Tiếng Anh chuyên ngành XDCTT
- Kết cấu bê tông cốt thép
- ĐAMH Kết cấu bê tông cốt thép
- TTTK CT BC theo các TT G.hạn
- TTTK móng cọc trong CT B.cảng
- CSTKTT động đất cho CT B.cảng
- TT kết cấu trên nền đàn hồi
- CT cảng trên nền đất yếu
- Tin học ứng dụng 2
- Công trình bến cảng 1
- ĐAMH Công trình bến cảng 1
- CT thủy công trong NM đóng tàu
- ĐAMH CT thủy công trong NMDT
- Động lực học công trình
- Kinh tế xây dựng
- Công trình thủy lợi
- TB đệm tàu, neo tàu
- XĐ QM KT các BP CY trong cảng
- KC BTCT dự ứng lực
- Phương pháp phần tử hữu hạn
- CT bảo vệ bờ và chắn sóng
- Công trình biển cố định
- Công trình bến cảng 2
- ĐAMH Công trình bến cảng 2
- Chỉnh trị sông-Âu tàu
- ĐAMH Chỉnh trị sông-Âu tàu
- Thi công CM và AT lao động
- ĐA Thi công CM và An toàn LĐ
- TN Cuối khoá lý luận chính trị
- Thực tập tốt nghiệp
- Làm Luận văn/Thi tốt nghiệp

Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - HCMUTRANS
số 2 đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38992862 – 38991373
Website: http://www.hcmutrans.edu.vn - Email: ut-hcmc@hcmutrans.edu.vn
Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường toạ lạc tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nền kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ lớn nhất của cả nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và hàng không dân dụng.
Đồng bộ tài khoản