APEX Global Corporation

Lầu 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu APEX Global Corporation

 APEX Global Corporation là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ: Đào tạo kỹ năng làm việc, Kỹ năng quản lý, Kỹ năng lãnh đạo CNTT; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý trong doanh nghiệp; Dịch vụ thi chứng chỉ quôc tế ở EXIN, PeopleCert,... cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ quan chính phủ. 

APEX có nhiều chuyên gia đào tạo, tư vấn cơ hữa tâm huyết với nghề, có nhiều kinh nghiệm thực tiển ở các cấp quản lý khác nhau, ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài nước. 

 

 APEX phát triển phương pháp quản lý đào tạo 5D để kiểm soát chất lượng đào tạo ở mức cao. Nội dung đào tạo được phát triển dựa trên kiến thức chuẩn của các tổ chức đào tạo hàng đầu trên thế giới kết hợp với các bài tập thực hành sát với thực tiển ở các loại hình doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam.

Các khoá đào tạo tiêu biểu như: Business Analysis Professional; Requirment EngineeringSoftware Architecture & Design Profesional; Agile Project Management; IT Helpdesk; ITIL 2011 Foundation; ITIL 2011 Intermediate; ITIL 2011 Advance;...

 

Thông Tin Liên Hệ APEX Global Corporation

APEX Global Corporation
HPL Building, 60 Nguyen Van Thu Street, Dakao Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Phone: (+84-8) 6271 8187
Email: info@apexglobal.com.vn

Đồng bộ tài khoản