Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Chức năng: Phòng Đào tạo Đại học giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Phòng chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo cấp cao đẳng, đại học và sau đại học, bao gồm việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, quản lý chất lượng dạy, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ mở và quản lý các lớp bối dưỡng kiến thức khác ngắn hạn có cấp chứng chỉ. Nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đạo tạo từng chuyên ngành trong Trường để và các đơn vị liên quan tổ chức việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, xét duyệt nội dung trình Hiệu trưởng phê duyệt, hướng dẫn và phối hợp với các Khoa, bộ môn các môn học. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy, trên cơ sở đề xuất của các Bộ môn và Khoa chuyên môn giúp Hiệu trưởng chuẩn bị luận chứng mở ngành đào tạo mới,...Chương trình đào tạo tại Đại Học Mỏ Địa Chất: ngành hệ thống điện, ngành điện - điện tử, ngành tự động hóa,...

Cơ Sở Vật Chất Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Phòng học rộng rãi thoáng mát. Có quạt máy phục vụ trong quá trình học tập. Nhà trường sử dụng các thiết bị tiên tiến vào trong quá trình giảng dạy: máy chiếu,...Thư viện với đầy đủ các loại sách phục vụ cho học viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Đội ngũ giáo viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Thông Tin Liên Hệ Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Phòng đào tạo Đại học Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)38386214
Fax: (04)38389633
Email: undergrad.humg@gmail.com
Website: http://undergrad.humg.edu.vn

Đồng bộ tài khoản