Ngành Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Khoa Xây Dựng của Đại Học Mỏ Địa Chất đào tạo kỹ sư Ngành Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng. Sau khi hoàn thành khóa học các bạn sinh viên sẽ có thêm kiến thức thông qua 10 học kỳ với các môn học như: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin, Đại số, Giải tích, Cơ học môi trường liên tục, Thiết kế công trình cầu, Kết cấu thép,...Ngành Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng chuyên sâu: Xây dựng công trình cầu hầm, Xây dựng công trình đường, Xây dựng công trình thủy

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Thời Lượng

Thời lượng: 10 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng


- Học kỳ 1: 6 môn 16 tín chỉ (Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin, Đại số, Giải tích 1,...)
- Học kỳ 2: 7 môn 18 tín chỉ (Giải tích 2, Vật lý đại cương A1 + TN, Giáo dục thể chất 2,...)
- Học kỳ 3: 7 môn 16 tín chỉ và 1 môn tự chọn 2 tín chỉ (Vật lý đại cương A2 + TN, Hình học họa hình,...)
- Học kỳ 4: 9 môn 17 tín chỉ và 1 môn tự chọn 2 tín chỉ (Địa chất công trình, Vật liệu xây dựng,...)
- Học kỳ 5: 7 môn 17 tín chỉ và 1 môn tự chọn (Cơ học đất, Kết cấu thép,...)
- Học kỳ 6: 6 môn 14 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Nền và móng, Cơ học đá và khối đá,...)
- Học kỳ 7: 6 môn 12 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Máy xây dựng, Cơ sở thông gió,...)
- Học kỳ 8: 5 môn 11 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Thực tập sản xuất, Xây dựng các công trình trân mặt đất,...)
- Chuyên sâu Xây dựng công trình cầu hầm
+ Học kỳ 9: 6 môn 11 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Tổ chức và quản lý thi công, Xây dựng giếng đứng,...)
+ Học kỳ 10: 2 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)
- Chuyên sâu Xây dựng công trình đường
+ Học kỳ 9: 5 môn 10 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Môi trường trong xây dựng, Thiết kế đường sân bay,...)
+ Học kỳ 10: 2 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)
- Chuyên sâu Xây dựng công trình thủy
+ Học kỳ 9: 5 môn 10 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Môi trường trong xây dựng, Công trình bến cảng,...)
+ Học kỳ 10: 2 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)

Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC
Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (04)38386214
Website: http://undergrad.humg.edu.vn - Email: undergrad.humg@gmail.com
Chức năng: Phòng Đào tạo Đại học giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Phòng chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo cấp cao đẳng, đại học và sau đại học, bao gồm việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, quản lý chất lượng dạy, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ mở và quản lý các lớp bối dưỡng kiến thức khác ngắn hạn có cấp chứng chỉ. Nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đạo tạo từng chuyên ngành trong Trường để và các đơn vị liên quan tổ chức việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, xét duyệt nội dung trình Hiệu trưởng phê duyệt, hướng dẫn và phối hợp với các Khoa, bộ môn các môn học. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy, trên cơ sở đề xuất của các Bộ môn và Khoa chuyên môn giúp Hiệu trưởng chuẩn bị luận chứng mở ngành đào tạo mới,...Chương trình đào tạo tại Đại Học Mỏ Địa Chất: ngành hệ thống điện, ngành điện - điện tử, ngành tự động hóa,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản