Ngành Xây Dựng Công Trình Ngầm Và Mỏ

Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC

Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Công Trình Ngầm Và Mỏ

Khoa Xây dựng của Đại Học Mỏ Địa Chất đào tạo cử nhân Ngành Xây Dựng Công Trình Ngầm Và Mỏ với mục tiêu:
- Về kiến thức
+ Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Xây dựng công trình Ngầm và Mỏ
+ Nắm vững các phương pháp và quy trình thiết kế quy hoạch, cấu tạo, tính toán các công trình và hệ thống công trình ngầm và mỏ,
+ Nắm vững các phương pháp và sơ đồ công nghệ xây dựng các công trình và hệ thống các công trình ngầm và mỏ
+ Biết được các kiến thức liên quan đến quy hoạch, thiết kế, xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, các vấn đề liên quan đến môi trường
+ Có khả năng nghiên cứu, lập phương án thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức xây dựng, chỉ đạo thi công, giám sát thi công, kiểm định chất lượng, vận hành khai thác và sửa chữa bảo dưỡng các công trình và hệ thống các công trình ngầm và mỏ.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng thiết kế: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng thiết kế quy hoạch, cấu tạo, tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống các công trình ngầm và mỏ phục vụ các mục đích giao thông, thủy điện, thủy lợi, an ninh, quốc phòng, hạ tầng cơ sở, khai thác khoáng sản.
+ Kỹ năng tổ chức thực hiện: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng tự tổ chức thực hiện các quá trình xây dựng hệ thống các công trình ngầm và mỏ từ khâu chuẩn bị đến thi công thực tế.
+ Kỹ năng quản lý, điều hành: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng quản lý, điều hành quá trình xây dựng các công trình và hệ thống các công trình ngầm và mỏ từ công tác khảo sát đến thiết kế, xây dựng, sử dụng và các công việc liên quan.
+ Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng phân tích, sử dụng các tài liệu (bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu,...) liên quan đến chuyên ngành; nhận biết, đánh giá được điều kiện địa cơ học trên cơ sở các kết quả thí nghiệm, quan sát hiện trường; có khả năng cập nhật, tích lũy kiến thức qua các phương tiện thông tin, ứng dụng các kiến thức cập nhật cho công việc đang đảm nhiệm
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ trợ.
+ Kỹ năng giao tiếp: Trang bị cho sinh viên kỹ năng trình bày, diễn đạt, giải thích những vấn đề kỹ thuật xây dựng,...có kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống tiến tới hội nhập được trong môi trường quốc tế.
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên tinh thần đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động, phương pháp làm việc trong một tập thể, phương pháp tổ chức quản lý để đạt được hiệu quả.
+ Kỹ năng ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức tiếng Anh cơ bản và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành để đọc và hiểu kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên tiếp tục bổ túc tiếng Anh để nâng cao trình độ.
+ Kỹ năng Tin học: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tin học cơ bản, biết cách sử dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, biết cách sử dụng các phần mềm phụ trợ chuyên dụng như AutoCad, Microsoft Office (Word, Excel, Project).
+ Kỹ năng khác: Trang bị cho sinh viên có các hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Thời Lượng

Thời lượng: 10 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Công Trình Ngầm Và Mỏ


- Học kỳ 1: 6 môn 16 tín chỉ (Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin, Đại số, Giải tích 1,...)
- Học kỳ 2: 7 môn 18 tín chỉ (Giải tích 2, Vật lý đại cương A1 + TN, Giáo dục thể chất 2,...)
- Học kỳ 3: 7 môn 16 tín chỉ và 1 môn tự chọn 2 tín chỉ (Vật lý đại cương A2 + TN, Hình học họa hình,...)
- Học kỳ 4: 9 môn 17 tín chỉ và 1 môn tự chọn 2 tín chỉ (Địa chất công trình, Vật liệu xây dựng,...)
- Học kỳ 5: 7 môn 17 tín chỉ và 1 môn tự chọn (Cơ học đất, Kết cấu thép,...)
- Học kỳ 6: 6 môn 14 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Nền và móng, Cơ học đá và khối đá,...)
- Học kỳ 7: 6 môn 12 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Máy xây dựng, Cơ sở thông gió,...)
- Học kỳ 8: 5 môn 11 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Thực tập sản xuất, Xây dựng các công trình trân mặt đất,...)
- Học kỳ 9: 6 môn 11 tín chỉ và 2 môn tự chọn 4 tín chỉ (Tổ chức và quản lý thi công, Xây dựng giếng đứng,...)
- Học kỳ 10: 2 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)

Đại Học Mỏ Địa Chất - MĐC
Tầng 2, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (04)38386214
Website: http://undergrad.humg.edu.vn - Email: undergrad.humg@gmail.com
Chức năng: Phòng Đào tạo Đại học giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Phòng chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo cấp cao đẳng, đại học và sau đại học, bao gồm việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, quản lý chất lượng dạy, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ mở và quản lý các lớp bối dưỡng kiến thức khác ngắn hạn có cấp chứng chỉ. Nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đạo tạo từng chuyên ngành trong Trường để và các đơn vị liên quan tổ chức việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, xét duyệt nội dung trình Hiệu trưởng phê duyệt, hướng dẫn và phối hợp với các Khoa, bộ môn các môn học. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy, trên cơ sở đề xuất của các Bộ môn và Khoa chuyên môn giúp Hiệu trưởng chuẩn bị luận chứng mở ngành đào tạo mới,...Chương trình đào tạo tại Đại Học Mỏ Địa Chất: ngành hệ thống điện, ngành điện - điện tử, ngành tự động hóa,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản