Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU

Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU

Được thành lập từ năm 1960, Trường Đại học Ngoại thương đã phát triển từ một trường đào tạo đơn ngành lên thành một trường đào tạo đa ngành với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mới. Với cơ hội đó, Trường Đại học Ngoại thương cũng thấy sự cần thiết phải có cách tiếp cận mới với Giáo dục Đại học. Chính vì vậy, chiến lược dài hạn của Trường Đại học Ngoại thương đã chỉ rõ mục tiêu phát triển của Trường là nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Trường Đại học Ngoại thương thành một trong những trường hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động của Việt Nam và thế giới; nâng cao khả năng nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín, một trường đại học có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới. Đại Học Ngoại Thương - Cơ Sở 2 TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-DT vào ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ Sở Vật Chất Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU

Gồm các trang thiết bị hiện đại, các phòng học có đầy đủ các vật dụng học tập như máy chiếu, mic, phục vụ tốt nhất cho việc học. Trường có thư viện với nguồn sách phong phú cho sinh viên tham khảo.

Thông Tin Liên Hệ Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU

Cơ Sở II Trường Đại học Ngoại Thương
Địa chỉ: Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35127254
Fax: 08.35127255
Website: http://cs2.ftu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản