Cử Nhân Kinh Doanh - Đại Học Bedfordshire

Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU

Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kinh Doanh

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Bedfordshire, Vương quốc Anh (Quyết định số 3333/QĐ-BGDĐTcủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/8/2013).

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của Chương trình (trường hợp có IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500 thì được miễn thi tiếng Anh đầu vào). Trước khi chuyển tiếp lên học năm thứ 4 sinh viên phải có IELTS 6.0

Thời Lượng

4 năm (3 năm đầu tại ĐH Ngoại thương và năm cuối tại ĐH Bedfordshire, Vương quốc Anh) hoặc học 04 năm tại ĐH Ngoại thương

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Kinh Doanh


Chương trình đào tạo chia làm 2 phân đoạn:
- Chương trình đào tạo dự bị (01 năm): Sinh viên học 600 tiết theo chương trình đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm của Trường ĐH Ngoại thương. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo giai đoạn 1, đạt trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương, đủ điều kiện theo học chương trình đào tạo chính khóa.
- Chương trình đào tạo chính khóa (03 năm): Sinh viên được đào tạo theo Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh đang được thực hiện tại Trường ĐH Bedfordshire, gồm 360 tín chỉ Anh Quốc, chia 3 cấp độ:
- Cấp độ 1 và 2 (02 năm): Sinh viên học 240 tín chỉ tại Trường ĐH Ngoại thương. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo cấp độ 1 và 2, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 đủ điều kiện học tiếp cấp độ 3.
- Cấp độ 3 (01 năm): Sinh viên học 120 tín chỉ tại Trường ĐH Bedforshire hoặc tại Trường ĐH Ngoại thương.

Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 TP.HCM - FTU
Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cơ Sở II Trường Đại học Ngoại Thương
Điện thoại: 08.35127254
Website: http://cs2.ftu.edu.vn -
Được thành lập từ năm 1960, Trường Đại học Ngoại thương đã phát triển từ một trường đào tạo đơn ngành lên thành một trường đào tạo đa ngành với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mới. Với cơ hội đó, Trường Đại học Ngoại thương cũng thấy sự cần thiết phải có cách tiếp cận mới với Giáo dục Đại học. Chính vì vậy, chiến lược dài hạn của Trường Đại học Ngoại thương đã chỉ rõ mục tiêu phát triển của Trường là nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Trường Đại học Ngoại thương thành một trong những trường hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động của Việt Nam và thế giới; nâng cao khả năng nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín, một trường đại học có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới. Đại Học Ngoại Thương - Cơ Sở 2 TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-DT vào ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng bộ tài khoản