Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP

Phòng 307A, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP

NEU-EDUTOP là Chương trình đào tạo cử nhân hệ từ xa theo phương thức E-Learning, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân với EDUTOP64. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Edutop64 là đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo E-Learning. Đây là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning do Microsoft, Qualcomm, Hewlett Packard, USAID, World Bank Infodev và Vietnam Foundation tham gia phát triển và tài trợ. Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.

Cơ Sở Vật Chất Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục EDUTOP là trung tâm đào tạo từ xa của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tọa lại tại 307A, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội được trang thiết bị cơ sở hạ tầng khang trang, thoát mát, hiện đại.

Thông Tin Liên Hệ Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục EDUTOP
Phòng 307A, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3868-4287
Email: info@neu-edutop.edu.vn
Website: http://www.neu-edutop.edu.vn

Đồng bộ tài khoản