Tài Chính - Ngân Hàng

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP

Phòng 307A, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng áp dụng công nghệ đào tạo theo phương thức E-learning tiên tiến trên thế giới. Chương trình có sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết của trường Đại học Kinh tế quốc dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng áp dụng công nghệ đào tạo theo phương thức E-learning tiên tiến trên thế giới. Chương trình có sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết của trường Đại học Kinh tế quốc dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT

Thời Lượng

Từ tuần 1 đến tuần 8 hàng tuần gồm 4 phần / 56 CT

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng


- Kiến thức bắt buộc:
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghiã Mác - Lê Nin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Ngoại ngữ
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê
- Kiến thức lựa chọn:
+ Kinh tế vĩ mô
+ Quản trị học
+ Quản trị kinh doanh.

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - EDUTOP
Phòng 307A, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (04)38684287
Website: http://www.neu-edutop.edu.vn - Email: info@neu-edutop.edu.vn
NEU-EDUTOP là Chương trình đào tạo cử nhân hệ từ xa theo phương thức E-Learning, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân với EDUTOP64. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Edutop64 là đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo E-Learning. Đây là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning do Microsoft, Qualcomm, Hewlett Packard, USAID, World Bank Infodev và Vietnam Foundation tham gia phát triển và tài trợ. Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.
Đồng bộ tài khoản