Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Số 6 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực.
Sứ mệnh:
- Tham mưu và giúp việc cho Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm trong các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo.
- Nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong đào tạo bảo hiểm.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức và cho công chúng.
- Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.
- Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Phòng học khang trang, thoáng mát, rộng rãi, thiết bị hỗ trợ học tập và giảng dạy hiện đại, hệ thống mạng và đường truyền thông suốt tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các học viên.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT
Địa chỉ: Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (844)22232233
Fax: (844)22232234
Email: ncdt-bh@mof.gov.vn
Website: http://irt.mof.gov.vn

Đồng bộ tài khoản