Lớp Cơ Bản Về Bảo Hiểm Theo Quy Định

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Số 6 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Cơ Bản Về Bảo Hiểm Theo Quy Định

Đây là khóa đào tạo kiến thức bảo hiểm được thiết kế cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho học viên những kiến thức đại cương về bảo hiểm, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Với việc tổ chức khóa học lần này, Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT mong muốn trang bị các kiến thức cập nhật cho các học viên, qua đó, nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng hơn nữa của việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bưu điện và bảo hiểm liên kết ngân hàng tại Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm
- Các cá nhân có nhu cầu học về các nghiệp vụ bảo hiểm

Thời Lượng

Theo chương trình của khoá học

Nội Dung Khóa Học Cơ Bản Về Bảo Hiểm Theo Quy Định


- Đại cương về bảo hiểm
- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
- Bảo hiểm nhân thọ
- Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT
Số 6 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (844)22232233
Website: http://irt.mof.gov.vn - Email: ncdt-bh@mof.gov.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực.
Sứ mệnh:
- Tham mưu và giúp việc cho Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm trong các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo.
- Nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong đào tạo bảo hiểm.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức và cho công chúng.
- Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.
- Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản