Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC

Tổ 59, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC

Trường Kỹ thuật - Công nghệ tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật và Bồi dưỡng Lao động xuất khẩu được thành lập theo Quyết định số 434/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/4/2000 với nhiệm vụ chính là đào tạo Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1983/QĐ/BLĐTBXH thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ trên cơ sở nâng cấp trường Kỹ thuật Công nghệ. Đến nay, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 8 khóa dài hạn với trên 2.500 học sinh, giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu và đào tạo ngắn hạn trên 2.000 lượt học viên, vượt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 10% đến 15%. Do được chú trọng giáo dục về thể chất, rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động nên hầu hết học sinh ra trường đều tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Trong đó nhiều học sinh được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC

Được sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, Tổng Cục dạy nghề, chỉ trong thời gian ngắn Trường đã hoạt động ổn định, phát triển vững chắc, hình thành môi trường sư phạm chuyên nghiệp với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đều đạt 100% trình độ Đại học và trên Đại học, đạt chuẩn về năng lực chuyên môn. Trường đã thực hiện được 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, sản phẩm đề tài ứng dụng trong thực tế cho kết quả tốt. Trường đã xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nghề trình độ cao. Hiện Trường đang tiếp tục triển khai dự án đầu tư giai đoạn II mở rộng qui mô trường, dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng qui mô đào tạo 4.000 học sinh/năm.

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ
Địa chỉ: Tổ 59, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84)438820141
Fax: (84)438820306
Website: http://www.httc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản