Điện Tử Công Nghiệp - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC

Tổ 59, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Điện Tử Công Nghiệp

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nghề. Trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có sức khỏe tốt.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Điện Tử Công Nghiệp


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc tính năng tác dụng của các loại linh kiện điện tử.
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản các thiết bị điện tử trong công nghiệp, dân dụng (thông thường) và các thiết bị đo kiểm của nghề.
- Phân tích, giải thích được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử gia dụng và công nghiệp.
- Đánh giá và đưa ra các giải pháp sử lý về tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp và có khả năng ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào thực tế nghề nghiệp.
- Lập được quy trình lắp ráp, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện tử cơ bản trong công nghiệp và dân dụng.
- Lắp đặt, kết nối được các mạch điện tử cơ bản và các thiết bị điện tử thông dụng trong dây chuyền công nghiệp.
- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị điều khiển trong công nghiệp và dân dụng đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ - HTTC
Tổ 59, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Người liên hệ: Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ
Điện thoại: (84)438820141
Website: http://httc.edu.vn -
Trường Kỹ thuật - Công nghệ tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật và Bồi dưỡng Lao động xuất khẩu được thành lập theo Quyết định số 434/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/4/2000 với nhiệm vụ chính là đào tạo Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1983/QĐ/BLĐTBXH thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ trên cơ sở nâng cấp trường Kỹ thuật Công nghệ. Đến nay, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 8 khóa dài hạn với trên 2.500 học sinh, giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu và đào tạo ngắn hạn trên 2.000 lượt học viên, vượt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 10% đến 15%. Do được chú trọng giáo dục về thể chất, rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động nên hầu hết học sinh ra trường đều tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Trong đó nhiều học sinh được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản