Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Khóa Học Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Được thành lập theo Quyết định số: 205 NN/QĐ ngày 27 tháng 04 năm 1962 của Tổng cục Lâm nghiệp, trường có tên gọi là Trường Trung cấp kỹ thuật I. Năm tháng trôi qua, do việc sắp xếp tổ chức cơ cấu đào tạo cán bộ, Bộ Lâm nghiệp đã giải tán các trường Trung học Lâm nghiệp phía Bắc, Trường Trung học Cơ khí Lâm nghiệp năm 1970, Trường Trung học Kinh tế Lâm nghiệp, Trung học Công nghiệp rừng Cúc phương năm 1983 và sát nhập vào trường Trung cấp kỹ thuật I thành Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương đóng tại Phường Minh thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng ninh.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Cơ sở vật chất nhà trường đã và đang không ngừng được đầu tư mới, hiện đại đảm bảo những yêu cầu cơ bản của việc học cả lý thuyết và thực hành (phương tiện tập lái, các xưởng thực hành cơ khí, điện, sửa chữa, thủy nghiệp, phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, thư viện, phòng máy tính, phòng học đa phương tiện, nhà thi đấu, trung tâm sát hạch ...).

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Địa chỉ: Km11 phường Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh
Điện thoại: (033)3686800 - (033)3873393
Fax: (033)3873223
Email: afcdongbac@gmail.com
Website: http://www.afcdongbac.edu.vn

Đồng bộ tài khoản