Kế Toán

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Chương trình Cao đẳng Kế toán được xây dựng theo phương pháp DACUM - một phương pháp xây dựng chương trình dựa trên sự phân tích nhu cầu, phân tích nghề nghiệp, phân tích công việc từ cộng đồng dân cư. Từ việc phân tích trên mới xác định nghề nghiệp cần đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo. Vì vậy có thể nói chương trình Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp đủ sức để đào tạo ra những sinh viên có tay nghề cao có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội. Mục đích của chương trình là cung cấp những kiến thức sâu rộng, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo, ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT, hoặc các văn bằng tương đương, có đủ sức khỏe học tập, không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hay truy tố trong thời gian thi hành án.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh
+ Khoa học xã hội-nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Các học phần tự chọn
+ Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần
+ Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC
Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Điện thoại: (033)3686800
Website: http://www.afcdongbac.edu.vn - Email: afcdongbac@gmail.com
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Được thành lập theo Quyết định số: 205 NN/QĐ ngày 27 tháng 04 năm 1962 của Tổng cục Lâm nghiệp, trường có tên gọi là Trường Trung cấp kỹ thuật I. Năm tháng trôi qua, do việc sắp xếp tổ chức cơ cấu đào tạo cán bộ, Bộ Lâm nghiệp đã giải tán các trường Trung học Lâm nghiệp phía Bắc, Trường Trung học Cơ khí Lâm nghiệp năm 1970, Trường Trung học Kinh tế Lâm nghiệp, Trung học Công nghiệp rừng Cúc phương năm 1983 và sát nhập vào trường Trung cấp kỹ thuật I thành Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương đóng tại Phường Minh thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng ninh.
Đồng bộ tài khoản