Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Giới Thiệu Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Tháng 12/1986, đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế. Năm 1992, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986. Ngay sau khi hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ, vào tháng 08/1993 một ban vận động thành lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia xẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày 16/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH - 94 về việc quyết định thành lập Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh và chính thức công nhận hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 30/09/1994, ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc quyết định công nhận ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 01 Chủ Tịch, 03 Phó Chủ Tịch và 05 Ủy viên.Tuy nhiên, qua 04 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh nhưng hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch ). Do vậy, hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng. Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập hội các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Trường Đào Tạo Doanh Nhân TRẻ có cơ sở vật chất tốt với những phòng học thoáng mát được trang bị với máy lạnh, máy chiếu và có đội ngũ giáo viên giảng dạy sẽ giúp cho học viên có những buổi học thật hiệu quả.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ - YBC

Trường Đào Tạo Doanh Nhân Trẻ
Địa chỉ: Số 4 Alexandre De Rhodes - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84838273885 - 84838273137
Fax: 84838273138
Email: info@ybahcm.com.vn
Website: www.ybahcm.com.vn

Đồng bộ tài khoản